Уважаеми колеги-психолози, студенти по психология, автори, рецензенти и абонати на българско списание по психология! Предоставяме ви свободен онлайн достъп до пълното съдържание на 13 книжки на Българско списание по психология:

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2020, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2019, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2018, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2017, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2016, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2015, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн. 1. (бр. 1-3)

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн. 2. (бр. 4)

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2013, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2011, бр. 3-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2011, бр. 1-2

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2010, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ   2009 бр. 3-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2005

4-те броя на Юбилейната книжка на Българско списание по психология за 2019 година излязоха от печат в един том (бр.1-4) и са достъпни за читателите на списанието. Всички редовни членове на Дружеството на психолозите в България, вписани в Публичния регистър на психолозите – 2019 година, имат право на безплатен екземпляр от списанието.