4-те броя на Юбилейната книжка на Българско списание по психология за 2019 година излязоха от печат в един том (бр.1-4) и са достъпни за читателите на списанието. Всички редовни членове на Дружеството на психолозите в България, вписани в Публичния регистър на психолозите – 2019 година, имат право на безплатен екземпляр от списанието.