Уважаеми колеги-психолози и студенти по психология, автори, рецензенти и абонати на българско списание по психология!

Електронен (PDF) формат – свободен онлайн достъп до пълното съдържание на последните 6 книжки на списанието:

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2018, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2017, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2016, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2015, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн.1.(бр.1-3)

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн.2.(бр.4)

4-те броя на Юбилейната книжка на Българско списание по психология за 2019 година излязоха от печат в един том (бр.1-4) и са достъпни за читателите на списанието. Всички редовни членове на Дружеството на психолозите в България вписани в Публичния регистър на психолозите – 2019 година имат право на безплатен екземпляр от списанието.