Уважаеми колеги-психолози, студенти по психология, автори, рецензенти и абонати на българско списание по психология! Предоставяме ви свободен онлайн достъп до пълното съдържание на 13 книжки на Българско списание по психология:

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2020, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2019, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2018, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2017, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2016, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2015, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн. 1. (бр. 1-3)

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн. 2. (бр. 4)

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2013, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2011, бр. 3-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2011, бр. 1-2

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2010, бр. 1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ   2009 бр. 3-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2005

Всички редовни членове на Дружеството на психолозите в България, вписани в Публичния регистър на психолозите – 2021 година и участниците в конгреса, имат право на безплатен pdf-екземпляр на цялото списание (1, 2, 3, 4 книжка), както и на отделни броеве на книжен носител срещу половина от себестойността на отделната книжка – 10 лв.

Участници с доклади на Конгреса и членовете на ДПРБ, желаещи да получат списанието на книжен носител по Еконт, следва да изпратят имейл на адреса на Дружеството (office@psychology-bg.org) с поръчката си: книжка/и № и бройка, три имена, адрес за доставка, имейл и телефон за връзка с куриера. Куриерската такса е за сметка на получателя и наложен платеж 10 лв. за всяка книжка (половината от себестойността на една книжка).

За външни читатели на списанието цената на една книжка (в pdf-формат или на книжен носител) ще се предоставя по себестойност – 20 лв. (и внесена сума по банка или поръчка по Еконт с наложен платеж). Данните за банковата сметка и имейла на ДПРБ могат да се открият на сайта на Дружеството, на всяка страница в долния десен ъгъл.