IX Международен конгрес по психология 

13, 14, 15 Ноември 2020

СОФИЯ – СУ „Св. Климент Охридски”

Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България 08. 02. 2020 г. взе решение за организиране на IX Международен конгрес по психология.

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България, Организационният и Научният комитет канят всички български психолози и гости от чужбина, за участие в IX-я Международен конгрес по психология. Конгресът има за цел да привлече представители на всички сфери на психологията: професионалисти във ведомства и институции, академични звена, университети и НПО, научни работници, частно практикуващи специалисти, обучаващи се в горните степени на психологичното образование. Заедно да дадем своя принос към психологическата теория и практика.

Виж пълната информация

Добре дошли в интернет портала на Дружеството на психолозите в Република България – Професионалната общност на българските психолози в служба на хората, науката и прогреса. Дружеството е учредено като научно-професионална асоциация с идеална цел на 5 май 1969 година.

Негови учредители са: акад. Сава Гановски – председател, проф. Генчо Пирьов – заместник председател, проф. Ема Герон – заместник председател, доц. Георги Йолов – секретар, както и стотиците редови членове, допринесли със своя труд и ентусиазъм за изграждането на съвременната психологическа общност у нас.

ДПРБ е национално представителна организация на българските психолози в Световния съюз на психолозите, Европейската федерация на психологическите асоциации и Международната асоциация по приложна психология.

ДПРБ администрира Публичния регистър на психолозите в Република България и Националния тестов регистър.

Официалното научно издание на ДПРБ е Българско списание по психология.

Интернет порталът на Дружеството на психолозите в Република България и свързаните с него сайтове са създадени 2001 г.

Като изразяваме своята почит и благодарност към делото на основателите на „Дружеството на българските психолози”, ние потвърждаваме и своята отговорност към задачите на своето време – подготовката и квалификацията на психологическите кадри, отговорността към обществото и негово психично здраве, регулацията на психологическата общност и съсловие.

УС на ДПРБ

Последни новини

IX междуанроден конгрес по психология

IX Международен конгрес по психология 13, 14, 15 Ноември 2020 София – СУ „Св. Климент Охридски” Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България 08. 02. 2020 г. взе решение за организиране на [...]

ЗАЕДНО СРЕЩУ COVID-19

 СЕКЦИЯ ПО КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ КЪМ ДПРБ Корона вирусът поразява не само нашето тяло. Не по-малко страшно е, че той заплашва да увреди и нашата психика... И докато лекарите работят денонощно, за да открият оръжието, [...]

Общо събрание

С решение на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България, взето на 13 декември 2019 г., се свиква Общо събрание на Дружеството на 08. 02. 2020 г., от 10:00 часа в голямата зала [...]

Международна  научна конференция

Международна  научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“ 29-30 ноември 2019 г., организирана от Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания към Катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ при Философски факултет [...]

  • букет1

50 години ДПРБ

На 5-ти май 2019 г. Дружеството на психолозите навършва 50 години от официалната му регистрация като сдружение на психолозите в България. Като изразяваме своята почит и благодарност към делото на основателите на „Дружеството на българските [...]

  • букет1

50 години ДПРБ

На 5-ти май 2019 г. Дружеството на психолозите навършва 50 години от официалната му регистрация като сдружение на психолозите в България. Като изразяваме своята почит и благодарност към делото на основателите на „Дружеството на българските [...]