ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ –

 РЕГУЛАЦИЯ

Актуална задача пред членовете, Секциите и Управителния съвет на Дружеството на психолозите в настоящия момент е регулацията на психологическата дейност в национален мащаб. Задача,  чието решение се търси в две направления:

  • осигуряване на висок стандарт при изпълнение на дейностите, свързани с психологическото обслужване на обществените потребности;
  • гарантиране изпълняването на психологически дейности единствено от правоспособни специалисти.

Регулацията на психологическата дейност предполага изработването, узаконяването и последователното прилагане на практика на няколко основни документа:

  1. Закон за съсловната организация и дейността на психолозите.
  2. Устав на Дружеството на психолозите.
  3. Стандарти за изпълнение на психологическите дейности.
  4. Регистър на правоспособните психолози.
  5. EuroPsy Certificate in Psychology.

Добре дошли в интернет портала на Дружеството на психолозите в Република България – Професионалната общност на българските психолози в служба на хората, науката и прогреса. Дружеството е учредено като научно-професионална асоциация с идеална цел на 5 май 1969 година.

Негови учредители са: акад. Сава Гановски – председател, проф. Генчо Пирьов – заместник председател, проф. Ема Герон – заместник председател, доц. Георги Йолов – секретар, както и стотиците редови членове, допринесли със своя труд и ентусиазъм за изграждането на съвременната психологическа общност у нас.

ДПРБ е национално представителна организация на българските психолози в Световния съюз на психолозите, Европейската федерация на психологическите асоциации и Международната асоциация по приложна психология.

ДПРБ администрира Публичния регистър на психолозите в Република България и Националния тестов регистър.

Официалното научно издание на ДПРБ е Българско списание по психология.

Интернет порталът на Дружеството на психолозите в Република България и свързаните с него сайтове са създадени 2001 г.

Като изразяваме своята почит и благодарност към делото на основателите на „Дружеството на българските психолози”, ние потвърждаваме и своята отговорност към задачите на своето време – подготовката и квалификацията на психологическите кадри, отговорността към обществото и негово психично здраве, регулацията на психологическата общност и съсловие.

УС на ДПРБ