ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2018-2019
„НОВИ ИДЕИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И ПРОФЕСИЯ”

Уважаеми колеги,
На 5 май 2019 година Дружеството на психолозите в Република България (ДПБ) ще отбележи 50-та годишнина от своето основаване на тази дата още през 1969 година. По този повод председателят на Управителния съвет на ДПБ, д-р Пламен Димитров и организационният екип от колеги – психолози и студенти по психология от Младежката секция на ДПБ, канят всички български психолози, докторанти и редовни студенти по психология, както и приятелите на психологията като наука и професионална практика от близки до нея научни и професионални общности да вземат активно участие в една нова инициатива, която нарекохме

ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ
„НОВИ ИДЕИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И ПРОФЕСИЯ, 2018 – 2019”

В периода от 5 май 2018 до 5 май 2019 г., използвайки богатите възможности на интернет и социалните мрежи, българските психолози и представители на други близки научни и професионални области (психотерапия, психиатрия, невронауки, педагогика, социална работа, развитие на човешкия капитал и организациите и др.) ще имат възможност да представят свои авторски текстове (научни доклади, съобщения, постери), интерактивни презентации, аудио- и видео-записи, и да участват активно в открити колегиални дискусии по всеки публикуван в интернет-платформата на конференцията материал.

Всички публикувани в интернет авторски материали ще бъдат събрани и издадени в електронен (PDF) формат „Сборник от материали на Виртуалната конференция по психология, 2018-2019”(PDF формат с регистриран ISBN 978-619-90786-1-7), а най-одобряваните от участниците в колегиалните дискусии и полемики авторски материали ще бъдат предложени за включване в юбилейните броеве на Българско списание по психология, 2019 (бр. 1-4), посветени на 50-та годишнина от учредяването на Дружеството на психолозите в Република България.

Очакваме материали от всички тематични области на научно-изследователска и научни-приложна дейност в съвременната психология.

Регламентът за участие във Виртуалната конференция по психология „Нови идеи и добри практики в психологията като наука и професия, 2018-2019” е изключително опростен, за да се поощри широкото участие на професионалната общност в инициативата.

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГЛАМЕНТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА СА ПРЕДСТАВЕНИ В ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМАТА Й НА АДРЕС:

https://vcp2018.wordpress.com/

Новини и съобщения за хода на събитията в работата на конференцията се публикуват в Бюлетина, страниците на ДПБ във Фейсбук и имейл форума на Дружеството на психолозите в Република България – BGPsychologyForum. Конференцията поддържа и специализирана отворена за широката публика и участниците в нея Фейсбук страница на адрес: https://www.facebook.com/groups/vcp2018/

За допълнителна информация, регистрация за участие и изпращане на материали за публикуване, изпратете имейл на адрес: info@psychology-bg.org  

Ако желаете да се включите като доброволец в екипа за администрация и обслужване на интернет-платформата на конференцията или да станете спонсор или рекламодател в конференцията, моля свържете се до 20 април 2018 г. с нас на тел. 0888429730 или по е-поща: office@psychology-bg.org

Очакваме Вашето активно и отговорно участие в работата на конференцията! На добър час! Моля, споделете тази покана със своите колеги, партньори и приятели в социалните мрежи.

Официалният линк към интернет платформата на конференцията VCP 2018 е https://vcp2018.wordpress.com/

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПРБ, инициатор на конференцията