BPS Logo

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ и

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

канят психолозите и студентите по психология да вземат участие в Регионалната среща – дискусия „Психологията – регулирана професия в ЕС и България. Европейски стандарти за регистрация и признаване на професионалната правоспособност на психолозите“, която ще се състои на 16 ноември 2015 г. (понеделник) от 16.00 ч. във Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, аудитория 307.

Вход: свободен

Работната задача на Регионалната среща-дискусия на психолозите е в професионалната общност на българските психолози да бъдат обсъдени в най-широк, демократичен и открит формат принципите и структурно-функционалния  модел за регулацията на професията „психолог“ в контекста на актуално действащите Европейски стандарти за признаване на квалификацията и сертифициране на правоспособността за самостоятелно упражняване на професията „психолог“, които българската държава, професионалната общност на психолозите в България и Дружеството на психолозите в България са длъжни да прилагат и институционализират.

На открито обсъждане ще бъде поставен и последния вариант на проекто-закона за съсловната организация на психолозите в Република България преди поредното му представяне пред депутатите в Народното събрание от УС на ДПБ до края на 2015 г.

Очакваме да потвърдите писмено Вашето участие в Регионалната среща-дискусия на психолозите до 13 ноември 2015 г. като изпратите кратък имейл на адреси:  office@psychology-bg.org и s_boykova@yahoo.com

Моля да разпространите тази информация сред колегите си във Варна и региона.

Водещи на срещата-дискусия:

д-р Пламен Луков Димитров, председател на УС на ДПБ

проф. д-р Валери Стоянов, председател на клон Варна на ДПБ

г-жа Сирма Бойкова Гушлева, член на ДПБ, координатор на срещата

За информация: Сирма Бойкова Гушлева – тел. 089 666 2988

С уважение,

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

Сирма Бойкова Гушлева, координатор на срещата

Чуйте актуално интервю по темата, Дарик радио, 21.10.2015