ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

Софийски университет „Свети Климент Охридски”

съвместно с екип преподаватели от

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕДЛАГА

 ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

В ДВА ЕДНОСЕМЕСТРИАЛНИ КУРСА

„ГРУПОВА ДИНАМИКА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ, УЧИЛИЩНИ И БИЗНЕС СИСТЕМИ”

БЛОК А

„ПРОЦЕСУАЛНО организационно консултиране В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ, УЧИЛИЩНИ И БИЗНЕС СИСТЕМИ

БЛОК Б


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КУРСА

  1. Записването е съгласно чл. 17 от Правилника за устройството и дейността на ЦОУ.
  2. След формирането на група от минимум 12 души се провежда събеседване със студентите с цел идентифициране на личните им потребности и техния предварителен опит.
  3. В зависимост от идентифицираните качества на обучаемите, екипът от преподаватели преценява как да се осъществят тренингите и дали да се структурират подгрупи в курса
  4. През всеки семестър се предлага по един тренинг (практикум).

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА –

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА ОТТУК

  • Всяка учебна дисциплина е с хорариум 30 учебни часа.
  • Всеки тренинг (практикум) е с продължителност 30 учебни часа.
  • Общ задължителен хорариеум за успешно приключване на курса – 120 часа.
  • След успешно положени изпити, всеки курсист се явява на заключителен изпит по индивидуално задание като то се съгласува с ръководителя на квалификацията.
  • При успешно приключване на курса:

(а) се получава Удостоверение за придобита квалификация „Треньор – групово-динамичен подход”, съдържащо названието на учебните дисциплини, съответния хорариум и получената оценка съгласно чл. 11 от Правилника за устройството и дейността на ЦОУ;

(б) може да се продължи в следващия надграждащ блок Б  („Процесуално организационно консултиране в психотерапевтични, училищни и бизнес системи”) за получаване на Свидетелство за професионална квалификация  „Треньор-Организационен Консултант – групово-динамичен и системен подход”, съгласно чл. 11 от Правилника за устройството и дейността на ЦОУ.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

д-р Пламен Димитров (лектория 3А), д-р Надя Матеева (лектория 1А), Юлия Попова (лектория 2А). Практикумите се водят с участието на тримата преподаватели.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В КУРСА

Записването за участие в програмата (Блок А) се извършва в канцеларията на Центъра за образователни услуги – Софийски университет „Св. Климент Охридски”,София, 1123, бул. Цариградско шосе 125, блок 3, етаж 3, кабинет 320; телефон: 02/873 8123; Skype: COU_2006 е-поща: freefac@feb.uni-sofia.bg Интернет: http://www.uni-sofia.bg/ces

 http://uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/drugi_obrazovatelni_zvena/cent_r_za_obrazovatelni_uslugi_cou/kvalifikacionni_kursove

               За контакт с екипа от преподаватели: 0888 429730  е-поща: office@psychology-bg.org

 Центърът за образователни услуги (ЦОУ) е обслужващо звено на СУ „Св. КЛимент Охридски” по смисъла на чл.25, ал.3 от Закона за висшето образование и съгласно чл.8, ал. 1 от Правилниказа устройството и дейността на СУ. Обучението в ЦОУ е организирао на модулен принцип и е срещу заплащане.

Занятията се провеждат два или три пъти седмично след 18.00 часа. Срокът за обучение зависи от избраната форма на квалификация.