Моля, разгледайте актуализирания към 30 септември 2010 година Списък на вписаните като РЕГИСТРИРАНИ ПСИХОЛОЗИ членове на Дружеството на психолозите в България. Списъкът е официално извлечение от Публичния регистър на психолозите, администриран от Дружеството на психолозите, и представя личните професионални идентификационни кодове (BG-RP-XXXX) на регистрираните психолози – членове на дружеството, техните e-mail адреси за контакт и кратко представяне на областите, в които работят. За да подпомогнем изграждането на лични бази-данни и комуникацията помежду ви, публикуваме умишлено актуализирания списък в MSWord с линкове към e-mail адресите за контакт с вписаните в регистъра колеги. В момента осъществяваме финална редакция на базите данни на пълната версия на регистъра, преди официалното публикуване и разпространение на Публичния регистър сред партньорите ни в страната и чужбина както това изисква Устава на дружеството и Правилника за управление на публичния регистър на психолозите.

В представения списък на членовете на Дружеството на психолозите вписани в Публичния регистър на психолозите е отразено внасянето на членски внос за 2010 година.

Благодарим сърдечно за подкрепата на всички членове на дружеството, които внесоха своя членски внос до този момент.

Статусът на колегите, които не са внесли своя членски внос до 1 октомври 2010 г., е променен на „временно прекратена регистрация“ в Публичния регистър на психолозите в България и информацията за тяхната практика няма да бъде публикувана в предстоящото официално издание на регистъра.

Статусът автоматично се възстановява след внасянето на дължимия членски внос. На страницата на Дружеството на психолозите (www.psychology-bg.org) е представена банковата сметка за внасяне на членския внос и размера на членския внос по години (от 2005-та до 2010-та г. включително).

• Новоприетите за членове в Регионалните клонове на Дружеството на психолозите (Бургас, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, и Шумен) внасят своя членски внос з в регионалните клонове, към които първоначално са кандидатствали за регистрация.

Следващата актуализация ще е през ноември 2010 година преди Общото събрание на дружеството на психолозите.

С признателност за разбирането, коректността и подкрепата ви!

Управителният съвет на Дружество на психолозите в България
office@psychology-bg.org www.psychology-bg.org

София, 1 октомври 2010 година

P.S. Моля, разространете информацията в това съобщение до всички свои колеги