Picture3
Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,   
уважаеми колеги – психолози,
Ръководството на постоянната работна група по проекта за „Закон за съсловната организация на психолозите в Република България“ и професионалните стандарти към Управителния съвет на Дружеството на психолозите Ви кани да вземете участие в Националната среща – дискусия „Психологията – регулирана професия в ЕС и България“, която ще се състои на 9 октомври 2015 г. (петък) от 16.00 до 19.30 ч. в София, Парк-хотел Витоша, ул. Росарио No1. (Студентски град), Голяма заседателна зала  (Моля, заемете местата си в залата преди 16.00).
* * * * * 
Работната задача на Националната среща-дискусия е в професионалната общност на българските психолози да бъдат обсъдени в най-широк, демократичен и открит формат принципите и структурно-функционалния  модел за регулацията на професията „психолог“ в контекста на актуално действащите Европейски стандарти за признаване на квалификацията и сертифициране на правоспособността за самостоятелно упражняване на професията „психолог“, които българската държава, професионалната общност на психолозите в България и Дружеството на психолозите в България са длъжни да прилагат и институционализират.  На открито обсъждане ще бъде поставен и последния вариант на проекто-закона за съсловната организация на психолозите в Република България преди поредното му представяне пред депутатите в Народното събрание от УС на ДПБ до края на 2015 г.
* * * * * 
Очакван резултат от срещата е и изработването на резолюция-работна стратегия за приемането на закона и създаването конкретен график за въвеждането на съответстващи на Европейските стандарти нормативни и институционални решения за регулирането на професията в най-кратки срокове.
 * * * * *
Очакваме да потвърдите писмено Вашето участие в Националната среща-дискусия до 5 октомври 2015 г. като изпратите кратък имейл на адрес:  office@psychology-bg.org
 
Регистрацията на място е от 15.30 до 16.00 ч. (пред залата).
Моля да разпространите тази информация сред колегите си.
Водещи на срещата-дискусия:
д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ, координатор на постоянната работна група
г-н Панайот Рандев, председател на секция „Позитивна психология“, член на постоянната работна група и инициатор на онлайн-Петицията за регулиране на професията „психолог“ в България
д-р Маргарита Бакрачева, фасилитатор на срещата и прес-аташе
С уважение,
д-р Пламен Димитров

Forwarded to/by Dr Plamen Dimitrov, BPS President
The Bulgarian Psychological Society (BPS) 2015/Message Ref.No. 1808
52 Cherkovna Street, Ap.2, 1505 Sofia, Bulgaria
Tel.: +35928435854  Central Office – Sofia
GSMs: +359888429730  +359895922421
Official e-mail:
office@psychology-bg.org |
BPS Websites:
http://www.psychology-bg.org |
http://psychological.wordpress.com |
http://BJoP.wordpress.com  | http://BPS.Blog.bg |
http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum |
BPS Skype: plamendimitrov_bps
Facebook:
https://www.facebook.com/BGPsychologists