Излезе от печат първа и втора книга от тритомника по „ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”. Последният том се очаква до средата на декември 2014 г.

Учебникът представлява разработка на 14 базисни, ключови теми в сферата на консултантската практика, мениджмънта и човешките ресурси, без прецедент в научната и учебната литература. Всяка тема съдържа теоретична обосновка, пълен набор практически инструменти за обезпечаване на професионална консултантска работа и сценарий по часове за провеждане на двудневен тренинг с клиенти.

Автори са проф. Сава Джонев и д-р Пламен Димитров – водещи специалисти с утвърден академичен статус, консултантска практика  и обществено присъствие.

За студентите учебникът е професия в сферата на консултирането, мениджмънта и управлението на човешките ресурси. За преподавателите е програма за магистратура.

Цена на един том – 20 лв.

cover-tom1=za pe4at

cover-tom2=za pe4at

Разгледайте в PDF формат кориците на  ТОМ I  и  ТОМ II

Съдържание на трите тома

Книгата може да се намери:

В офисите на Ен Джи Би – Консултинг:

СОФИЯ

  • ул. „Акад. Борис Стефанов” №2, офис 8 – Студентски град; GSM – 0877 00 77 12
  • ул. “Проф. Георги Брадистилов” 3, вх. Б, офис 6 – Дървеница, Технически университет; GSM – 0878593062

ПЛОВДИВ

  • ул. „Кръстьо Пастухов” №26 – зад ПУ „Паисий Хилендарски”;

GSM – 0898 59 90 70

В книжарниците:

СОФИЯ

  • Книжарниците в СУ „Св. Кл. Охридски”;
  • Книжарницата на УНСС – Студентски град;
  • Книжарницата в бл. 5, карето на БАН – Четвърти километър;

ПЛОВДИВ

  • Книжарницата на ПУ „Паисий Хилендарски”;
  • Павилиона пред ПУ „Паисий Хилендарски”.

Да се поръча по интернет:

За да поръчате по куриер с наложен платеж, натиснете тук: моля, попълнете регистрационната форма; в полето „Коментар” дайте задължително телефон за връзка, необходимост от фактура и др.

(Условия при доставка по куриер с наложен платеж:

Цена на книгата: 20.00 лв. минус 10%. Таксата по доставката се заплаща от клиента по ценовата листа на Еконт – фирма за експресни куриерски услуги.)

(Данни за фактура – при поискване:

– за физически лица – трите имена, постоянен адрес, ЕГН;

– за фирми – наименование на дружеството, адрес, ИН по ЗДДС, Идентификационен номер.)