РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

VIНационален конгрес по психология

София, 18 – 20 ноември 2011

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ, УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В VI-я НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ, СОФИЯ, 18-20 НОЕМВРИ 2011 г.

ЧЕСТИТА ЕСЕН - ПЛОДОТВОРНА И ЗЛАТНА ЗА ВАС И ДЕЛАТА ВИ!

Имаме удоволствието да ви информираме, че подготовката на конгреса тече на пълни обороти. На 27.09.2011 г. се поведе разширено заседание на УС на Дружеството на психолозите и членовете на Програмния и Организационен комитет на VI-я Национален конгрес по психология. Бяха взети следните решения, за които искаме да ви информираме:

  1. Срокът за прием на пълните текстове на докладите и съобщенията за конгреса се удължава до 5 октомври 2011 г. След тази дата ще е невъзможно да включим докладите към Сборника и програмата на конгреса. До този момент са получени над 130 доклада. Благодарим на авторите им за коректността при представянето им в срок. 
  2. До 5 октомври можете да внесете и такса правоучастие в редуцирания размер. Ще бъдат публикувани само доклади на авторите с внесети такси участие. Банкова сметка:
 ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 СИ-Банк - клон Черковна,  IBAN: BG78BUIB98881056656904;  BIC: BUIBBGSF
 (Моля посочете в основания за плащането имената си и текста"Такса правоучастие-НКП2011").

 ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ АВТОРИ НА ДОКЛАДИ С МОЛБА ОТНОВО ДА ПРЕГЛЕДАТ ТЕКСТОВЕТЕ СИ И ДА ГИ СЪОБРАЗЯТ ОПТИМАЛНО С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕТО ИМ – В НЯКОИ ОТ ДОКЛАДИТЕ ЛИПСВАТ РЕЗЮМЕТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЦИТИРАНИЯТА НЕ СА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА, ИМА ЦВЕТНИ ГРАФИКИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ЧЕРНО-БЯЛА ВЕРСИЯ. МОЛИМ ВИ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ ОТНОВО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ И ДА НИ ГИ ИЗПРАТИТЕ ОТНОВО ДО 5 ОКТОМВРИ 2011 г., АКО СТЕ НАПРАВИЛИ ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ. БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕТО И ПОДКРЕПАТА!

На 11 октомври 2011 г. Програмният и организационен комитет ще проведат своето редовно заседание, след което ще бъде окончателно оформена и публикувана научната програма на VI-я НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ, СОФИЯ, 18-20 НОЕМВРИ 2011 г.

Ако имате въпроси, касаещи подготовката на конгреса и вашата регистрация за участие, обадете ни се на посочените по-долу телефони и адреси за корепонденция.
 Ежеседмично ще ви информираме за хода на подготовката на конгреса.
 Моля, поканете свои колеги и парньори също да се включат в работата на конгреса и да се регистрират до 5 октомври 2011 г.
 Успешна работа и до скоро!
Tel.: +35928435854 GSM: +359888429730 (24/7) office@psychology-bg.org   
BPS Websites: http://www.psychology-bg.org |

VI National Congress of Psychology, Sofia, November 2011

http://psychological.wordpress.com/ncp2011


Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) най-учтиво Ви кани да вземете участие в VI-я Национален конгрес по психология – 18-20 ноември 2011 година в София.

 Конгресът ще се проведе в рамките на три дни през ноември 2011 година в град София.

Програмата на конгреса ще включва пленарни заседания с основни доклади, секционна работа в тематични симпозиуми с представяне на научни доклади и съобщения в над 10 научни симпозиума и секции, 2 постер-сесии, 18 кръгли маси, работни дискусии и срещи, тренинг семинари, демонстрации, изложба на литература и др.

Предварителната научна програма на конгреса ще бъде публикувана в началото на октомври 2011 г. в бюлетина и сайта на Дружество на психолозите в България.

Обръщаме се към вас с покана да се регистрирате за участие в работата на конгреса.

Приетите от програмния и организационен комитет на конгреса научни доклади и съобщения ще бъдат публикувани в официален сборник.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА ЗА УЧАСТИЕ и РЕГИСТРАЦИОННИЯ ФОРМУЛЯР < можете да свалите оттук.

  • Такса участие: При внасяне на таксата до 6 октомври 2011 г. – за редовни членове (с внесен членски внос за 2011 г.) на ДПБ – 60 лева; за други участници – 80 лева; за членове на Младежката секция на ДПБ и СМПБ “4 Април” както и за пенсионирани членове на ДПБ – 30 лева; за други студенти и пенсионери – 40 лева. При внасяне на таксата след 6 октомври 2011 г. и на място – за редовни членове на ДПБ – 80 лева; за други участници – 100 лева; за членове на Младежката секция на ДПБ и СМПБ “4 Април” както и за пенсионирани членове на ДПБ – 40 лева; за други студенти и пенсионери – 50 лева.

Адрес за кореспонденция: Дружество на психолозите в Република България (ДПБ)

1505 София, ул.”Черковна” 52, ап. 2

E-mail:                         office@psychology-bg.org

Телефони:                02/843 5854   0888 429730

С уважение, Пламен Димитров, Председател на УС на ДПБ

V НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ

31 октомври – 2 ноември 2008 година

София, СУ „Св.Кл.Охридски“

http://NCP2008.wordpress.com

Официален плакат на V-я конгрес

Дружеството на психолозите в България организира на всеки три години (2005, 2008, 2011) Националния конгрес на психолозите в България.  Последният V-ти национален конгрес  по психология се проведе в София – СУ „Св. Климент Охридски“, 31.10. – 2.11 2008 година.

Програмата на конгреса включваше 2 пленарни заседания, 134 основни доклади в 11 научни секции, 18  кръгли маси, тренинг семинари, демонстрации, изложба на литература, постер-сесии и др. ->ncp2008_programa1

Приетите от програмния комитет на конгреса научни доклади и съобщения бяха публикувани в Българско списание по психология, 2008, 1-4 – Сборник научни доклади – НКП2008. Всички доклади могат да бъдат свалени от интернет- страницата на списанието: http://BJoP.wordpress.com

Архивът на V-я конгрес е запазен онлайн в страницата на последния конгрес: http://NCP2008.wordpress.com