Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България(ДПБ)! Колеги, приятели и партньори!

Имаме приятното задължение да Ви информираме за подписания днес Меморандум за сътрудничество между Дружеството на психолозите в България и Регионалното управление на образованието – област София-град.

Изтеглете оттук: стр.1; стр 2. от Меморандума

Да си пожелаем скоро и други подобни споразумения, които да разширят сътрудничеството ни с образователните институции на територията на страната и да открият възможности за повишаване на професионалната квалификация на колегите- училищни психолози и педагогически съветници.

Ще се радваме да ни съдействате с предложения за контакти с образователните институции и във Вашия град.

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

Сирма Бойкова Гушлева, Национален коодинатор на Програмата на ДПБ „Продължаващо професионално развитие на психолозите в България“

Панайот Рандев и Юлия Попова,  Координатори на дейностите по Меморандума