inlogo.gif

logo-europsy

Уважаеми колеги,

след публикуването на актуалния Публичен регистър на психолозите в България – 2015 година в офиса на Дружеството на психолозите (ДПБ) постъпиха близо сто запитвания (по телефон, имейл и чрез социалните мрежи и коментарните полета на страниците на ДПБ) за това какво представляват Европейските стандарти за признаване на професионалната квалификация и правоспособността за самостоятелна практика, които ДПБ е длъжно да прилага от 2016 г. след изтичането на гратисния период от 7 години (2009 – 2016).

Предлагам на вниманието ви оригинала (на английски език) на тази регулативна рамка въведена в повечето страни-членки на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) още през 2009-2010 г. Това е меродавния документ (последна редакция – 2013 г.), който е приет от Дружеството на психолозите в България още през 2007-ма година като част от условието да сме страна-член на EFPA.

Можете да го свалите оттук и свободно да го разпространявате сред колегите.

Оторизираният му български превод ще бъде публикуван в Българско списание по психология – 2015 г. и в интернет-страницата на Дружеството на психолозите в България през октомври 2015 г.

Досега сме го представили в над 40 работни семинара, кръгли маси и специализирани дискусионни форуми и тренинги от 2009-та година до днес.

Предстои да го обсъждаме и по време на Третия есенен институт „Развитие и управление на професионалната практика на психолога“, София, 10-11 октомври 2015 г.

Очевидно е необходимо да се направи още много за осмислянето му в професионалната общност.

За въпроси по темата пишете ни 24/7 на office@psychology-bg.org

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

www.psychology-bg.org  24/7 линия: 0888 42 9730