EUROPLAT, the European Network for Psychology Learning and Teaching – EC Erasmus Project

Софийски университет „Свети Климент Охридски” – Специалност „Психология”

Дружество на психолозите в България

_____________________________________________________________

СЕМИНАР

                                                             

18 Декември    2011 г. ,  9:30-17:00 ч., зала 63 на СУ

 КАЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГИЯТА

  • Демонстрация и безплатни учебни материали;
  • За преподаватели, асистенти, докторанти и магистри по психология от СУ „Св. Кл.Охридски”;
  • Задължителна регистрация и потвърждение на адрес:    org_con@yahoo.com (Моля, свалете оттук РЕГИСТРАЦИОННИЯ ФОРМУЛЯР  и след като го попълните, изпратете като прикачен файл);   
  • При възможност, носете лаптоп с инсталиран SPSS.