Здравейте, колеги!

Имаме възможност да ви поканим на трети поред семинар, който се организира и финансира по програма Europlat (Еразмус проект) на тема „Статистически методи в психологията – идеология и интерпретация”.

Семинарът включва следните теми: създаване на собствена скала, проверка на скалата за консистентност, факторен, корелационен, регресионен и клъстърен анализ, интерпрепация на резултатите.

Препоръчително е да носите лаптоп с инсталиран SPSS.

Семинарът ще се проведе: на 08 Април 2012 г.; начало 9:30 ч.; зала 63 на СУ „Св. Кл. Охридски”; без такса за участие.

Ако семинарът ви заинтересува, изпратете попълнена регистрационната бланка, която е прикачена към това писмо на адрес: org_con@yahoo.com.

Вашата регистрация в семинара влиза в сила след задължително потвърждение от организаторите с e-mail за обратна връзка, тъй като броят на участници е ограничен.

Доскоро,

Europlat

Регистрационна бланка