Picture3

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

Скъпи колеги и приятели,
от 2009-та година съм член на работната група на Световния съюз на психолозите (IUPsyS) и Международната асоциация по приложна психология (IAAP), които на заседанието си в София (ноември 2009 г.) по време на организираната от Дружеството на психолозите в България Регионална конференция по психология, взеха решение да започне работа по проект за изработването на международни стандарти за компетенциите на психолозите, наречен:

Competence as a Common Language for Professional Identity and International Recognition

International Project on Competence in Psychology (IPCP)

Supported by the International Association of Applied Psychology (IAAP) and International Union of Psychological Science (IUPsyS)

В хода на няколкогодишната ни работа по проекта след консултации във водещите международни и национални асоциации на психолозите се достигна до един работен документ „Международна декларация за основните компетенции в областта на професионалната психология“,  чиито 3-ти вариант сега се предлага за обсъждане и прецизиране от всички професионално-съсловни организации на психолозите в света. До 1 декември 2015 г. всички психолози могат да ни изпратят своите коментари и допълнения към прикачения текст.

Работният език на проекта и на представения документ е английски. Очаква се и нашите коментари да са на английски език, но тези от вас, които желаят да ни изпратят мненията и предложенията си могат да го направят до 1 ноември 2015 г. и на български език. УС на ДПБ ще обработи всички български предложения и ще внесе официалното си становище в  работната група до 25 ноември 2015 г.

Ще намерите предлагания за разглеждане текст тук:

International Declaration on Core Competencies in Professional Psychology – Final Draft, June 2015.

Предварително благодаря на всички, които подкрепят инициативата. Моля, изпращайте коментарите и предложенията си на: office@psychology-bg.org

Очакваме най-късно през юли 2016 г. на Световния конгрес по психология предлаганите стандарти да се приемат официално след изслушване на всички коментари и предложения по текста.

Хубаво лято и до скоро!

д-р Пламен Димитров
председател на УС на ДПБ
From the 24/7 desk of Dr Plamen Dimitrov (BPS message 2015/No. 850) 
President, 
The Bulgarian Psychological Society – 52 Cherkovna Street, Ap.2, 1505 Sofia, Bulgaria, Tel.: +35928435854  GSMs: +359888429730 +359895922421

office@psychology-bg.org |pldimitrov@hotmail.com I BPS Websites: http://www.psychology-bg.org | BPS eBuletin: http://psychological.wordpress.com Bulgarian Journal of Psychology http://BJoP.wordpress.com  |
BPS BLOG http://BPS.BLOG.bg I http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum |Forum of BG Psychologists I BPS Skype: plamendimitrov_bps | Facebook: https://www.facebook.com/BGPsychologists