Уважаеми колеги и приятели,

Уважаеми членове на ДПБ и кандидати за членство в ДПБ и вписване в Публичния регистър на психолозите в България!

На 31 март 2011 г. изтече официалния краен срок определен от Общото събрание на Дружеството на психолозите за годишна актуализация на членския статус на вписаните редовни членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) и Публичния регистър на психолозите в България.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДПБ ВПИСАНИ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ към 24 май 2011 г.

Благодарност от сърце на всички колеги, които вече актуализираха членството си и внесоха своя членски внос. Благодарение на подкрепата ви имаме възможност в срок да поемем таксите за членството си в Европейската федерация на психологическите асоциации и да реализираме основните програми и обновлението на информационната система на Дружеството на психолозите в България.

В представеният актуализиран списък са включени членовете на ДПБ към 24 май 2011 г., включително новоприетите през 2011 г. нови членове. Честито на всички нови членове на нашата организация!

Невнасянето на членски внос за текущата година води до замразяване на членския статут и промяна на вписването в Публичния регистър на психолозите – от „регистриран психолог“ на „психолог с временно замразена регистрация“ в Публичния регистър на психолозите.

Молим най-учтиво всички пропуснали крайния срок и желаещи да възстановят редовното си членство в Дружеството на психолозите да го направят до 30 май 2011 г. След тази дата тяхното вписване в Публичния регистър на психолозите ще бъде променено в съответствие с Правилника за управление на Публичния регистър и издадените удостоверения за членство в Дружеството на психолозите в България и респ. в Европейската федерация на психологическите асоциации ще бъдат суспендирани.

Ако вече сте внесли своя членски внос, а това не е отразено в публикуваната актуализация, моля да ни пишете на office@psychology-bg.org – към момента са постъпили 10 плащания на членски внос по банков път,  без да са посочени имената на вносителите.

Членският внос за 2011 година е 30 лева (50.00 лв ЗАЕДНО с абонамент за БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ- 2011 година, първите два броя от което вече излязоха от печат в началото на март 2011 година).

Членовете на регионалните клонове на Дружеството на психолозите внасят своя членски внос в клоновете, към които са приети. 50% от членския внос събран в регионалните клонове остава в бюджета на съответните клонове. Приетите  през второто полугодие на 2011 г. нови членове ще заплащат 50% от сумата за текущата година, но не по-късно от месец след приема им в Дружеството на психолозите.

Представяме на вниманието на кандидатите за членство в ДПБ актуалният формуляр на Заявлението за кандидатстване за членство в Дружеството на психолозите в България, актуализация на членството, вписване в Публичния регистър на психолозите в България и откриване на процедура за сертификация по стандартите на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) – EuroPsy Certificate of Psychology. Можете да свалите свое копие (MSWord) от Заявлението, валидно за 2011 година,  оттук ->  Заявление за членство в ДПБ-2011

Заплащането на членски внос и абонамент за списанието за 2011 г. може да се направи по банков път:

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1505 София, ул. Черковна 52, ап.2
office@psychology-bg.org
Банкова сметка (Членски внос и абонамент):
СИБанк АД – клон Черковна, София
IBAN: BG78BUIB98881056656904
BIC: BUIBBGSF

(Моля, посочвайте трите си имена при осъществяване на банковия превод)

Абонаментната кампания за БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ- 2011 година е вече открита.

Пазарната цена на бр. 1-2/2010 г. е 15 лв.

Включете се до 30 юни 2011 г. в предконгресното проучване на ДПБ: „Статус и потребности на психолозите в България – 2011“. Свалете въпросника оттук и след като го попълните ни го изпратете по пощата или чрез е-поща.

За допълнителна иформация и актуализация на членството, пишете ни на е-мейл адрес office@psychology-bg.org