BPS Logo

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА:

„ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА БЪЛГАРИЯ”

BPS_NEC2013

Уважаеми колеги и приятели,

По повод 40-та годишнина от създаването на Българско списание по психология Дружеството на психолозите в България(ДПБ) покани през лятото психолозите и студентите по психология да вземат участие в Националния конкурс за есе на тема: „Психологически портрет на България”. Благодарим на всички, които ни изпратиха есета до 30 септември 2013 г. До участие в заключителната фаза на конкурса бчха допуснати есетата на следните автори:

 • Александра Ваклинова
 • Елизабета Овчарова
 • Кирил Курукювлиев
 • Ирена Йорданова
 • Ирина Кирякова
 • Мая Златева
 • Мими Димитрова
 • Нивелина Василева
 • Нубар Пилибосян
 • Пламен Минчев
 • Полина Дончева
 • Ралица Василева
 • Стела Каспарова
 • Тихомира Николова

Есетата на тези 14 автори бяха представени за преглед и класиране от жури, съставено от членове на Управителния съвет на ДПБ и Редакционната колегия на Българско списание по психология, които не участват със свои есета в конкурса.  Но преди това, от 3 до 25 октомври 2013 г. всички допуснати за участие в конкурса 14 есета бяха представени в страницата на Дружеството на психолозите във Фейсбук (https://www.facebook.com/BGPsychologists) без да се разкриват авторите им. Читателите можеха да коментират и класират есетата до 25 октомври 2013 г. според свои собствени критерии.

Като отчете своите и на читателите мнения журито номинира 5 есета за окончателната класация по време на Общото събрание на Дружеството на психолозите в България, което ще се състои на 15 ноември 2013 г. (13.00 -17.00 ч.) в Дома на учения – Хотелски комплекс на БАН, София, бул. Шипченски проход 50.

Класираните на първите 5 места есета са публикувани в настоящия юбилеен брой на Българско списание по психология. Техни автори са:

 • Ирина Кирякова
 • Мая Златева
 • Пламен Минчев
 • Ралица Василева
 • Тихомира Николова

По време на Общото събрание на членовете на Дружеството на психолозите на 15 ноември 2013 година в София ще бъде обявено и кое от 5-те класирани за финала на конкурса есе ще получи и паричната награда на конкурса, която е в размер на 500 лева.

Всички автори, представили есета в определения срок, ще получат безплатно брой от Българско списание по психология от 2013 година. Класираните на първите 5 места есета са вече публикувани в юбилейния брой на Българско списание по психология, който ще бъде представен на Общото събрание на ДПБ на 15 ноември 2013 година.

 д-р Пламен Димитров

Председател на Управителния съвет на ДПБ