Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в Република България(ДПБ), Колеги – преподаватели и студенти по психология от българските висши учебни заведения с програми за подготовка на бъдещи психолози!

Една от стратегическите цели в Плана за дейност и развитие на ДПБ през 2018 г. е укрепването и развитието на Младежката секция на ДПБ.

Младежката секция на ДПБ има дълга и богата история, която може да е добра основа за увеличаване на броя на студентите по психология членуващи като асоциирани членове в Дружеството на психолозите в България и реализацията на план за укрепване и развитие на Младежката секция още през тази година.

Като първа стъпка в тази посока бе избран нов Национален координатор на Младежката секция на ДПБ – г-ца Краси Гешева, психолог-стажант, студент по психология от ПУ „Паисий Хилендарски“. В момента с подкрепата на УС на ДПБ, Краси Гешева изгражда мрежа от координатори на Младежката секция от българските ВУЗ и други организации с програми за подготовка на бъдещите психолози.

Обръщаме се към всички вас – колеги-преподаватели във ВУЗ, научни работници и упражняващи професията в различни институции и практики, – с молба да поканите студентите по психология да се присъединят към Младежката секция на ДПБ в най-близко време.

Съгласно Устава на ДПБ членовете на Младежката секция са пълноправни асоциирани членове на Дружеството на психолозите, внасят 50% по-нисък годишен членски внос (20 лв. на година) и участват във всички дейности на дружеството наред с редовните му членове. Единственото ограничение е, че до дипломирането си те не могат да бъдат вписани в Публичния регистър на правоспособните психолози в България, администриран от ДПБ.

За да станат членове на Младежката секция,  студентите по психология могат да изпратят само един кратък имейл на адрес: office@psychology-bg.org в който да посочат желанието си да се присъединят към Младежката секция на Дружеството на психолозите, име и фамилия, телефон и имейл адрес за връзка, в кой курс са и в коя програма и в кой ВУЗ изучават психология. Всички приети нови членове на Младежката секция получават писмено потвърждение от УС на ДПБ с регистрационния им номер и информация за внасянето на членския внос за 2018 г. и предстоящите инициативи на Младежката секция на ДПБ, в подготовката и реализацията на които могат да се включат.

Членовете на Младежката секция на ДПБ, които желаят да съдействат за развитието на секцията, могат да се включат като местни координатори на мрежата за координация на дейността и развитието на Младежката секция като изпратят допълнителен имейл на вниманието на г-ца Краси Гешева, Национален координатор на Младежката секция.

Моля, разпространете тази покана сред всички колеги – студенти по психология в страната.

С признателност за подкрепата!

д-р Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на ДПБ

Краси Гешева, Национален координатор на Младежката секция на ДПБ

За контакти: office@psychology-bg.org

Фейсбук страница на Младежката секция на ДПБ: