Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България! Колеги, приятели и партньори!

Пиша ви със спешна покана да се присъедините към оперативната работна група за изготвяне на психологически профил на съвременното дете за нуждите на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) към Министерски съвет в рамките на стратегическото партньорство между ДАЗД и ДПБ, актуализирано на 19.04.2018 година. 

Днес получихме от Председателя на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова – писмо (Изх.№04-00-4/31.07.2018),  в което тя се обръща към Дружеството на психолозите в България с молба „да бъде изготвен психологически профил на съвременното дете, според различните възрастови категории. Това е един от анализите, които биха били изключително полезни и биха дали правилната посока на работа на експертите, ангажирани с изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с правата на детето. Предвид кратките срокове на работа, Ви моля за съдействие за изготвянето на такъв анализ от Ваша страна в срок до 31.08.2018 година.“

Каня всички колеги, които имат готовност да вземат участие в работата по тази спешна задача, да се свържат при първа възможност с мен на тел. 0888429730 или по е-поща office@psychology-bg.org, за да съгласуваме позиции и започнем работа по изготвянето на възложения ни анализ.

Предлагам също тези от вас, които имат тази възможност, да се присъединят и към първата работна среща на оперативната група на 7 август 2018 година от 17.00 ч. в офиса на ДПБ – София, ул.Люлин планина 14, ателие 2 (партер). Възможно е и дистанционно участие чрез изпращане на текстове по е-поща и организиране на видео-конферентни разговори в удобно за участниците време.

Споделете тази покана и с други колеги, които биха се включили в работната група на ДПБ.

Приятен уикенд и доскоро!

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

Dr Plamen Dimitrov’s 2018/Message Ref.No.3515