Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,
Колеги и приятели!
project-team
Събирам екип от колеги, с мотивация и опит за изготвяне и представяне на проекти от името на Дружеството на психолозите в България към финансиращи програми подобни на тези представени по-долу:
http://ngobg.info/bg/financing.html
Разбира се и по много други конкурси у нас и чужбина.
Ако имате опит в тази област и проявявате готовност и да работим по реализацията на проекти с външно финансиране (от написването до отчитане на резултатите), обадете се колкото е възможно по-скоро със съобщение по е-поща на адрес:
office@psychology-bg.org
Предайте на колеги от ДПБ, за които това може да представлява интерес!
Доскоро, нали?
Пламен Димитров
председател на УС на ДПБ
The Bulgarian Psychological Society (BPS) Message 2016/No.
14 Lyulin Planina, 1606 Sofia, Bulgaria
Office Tel./Message Recorder: 02/8510999
GSM: +359888429730 Dr Plamen Dimitrov, President, pldimitrov@hotmail.com
Tel.: GSM: +359887426394 Prof.Dr.Sava Djonev, Vice-President, org_con@yahoo.com
BPS official e-mail: office@psychology-bg.org |
BPS Websites: http://psychology-bg.org |
BPS Newsletter: http://psychological.wordpress.com |
BPS Journal & Blog: http://BJoP.wordpress.com  | http://BPS.Blog.bg |
BPS Forum: http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum |
BPS Skype: plamendimitrov_bps
BPS Facebook: https://www.facebook.com/BGPsychologists