Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България, колеги и приятели,

приемаме ръкописи (научни статии и съобщения) за Българско списание по психология – 2017 година.

Условията за публикуване и изискванията към оформянето на ръкописите са представени подробно в страницата на Българско списание по психология: https://bjop.wordpress.com/
Моля, опитайте се да ни изпратите предложенията си преди края на февруари 2017 година.
Българско списание по психология – 2015 година (бр. 1-4) излезе от печат в края на октомври. Подробна информация за това как да получите екземпляр от книжката на списанието за 2015-та година е представена в страницата на списанието:
 
Българско списание по психология – 2016 година (бр. 1-4-) ще бъде публикувано през декември и ще може да се получи от членовете на ДПБ вписани в Публичния регистър на психолозите – 2016 година по време на Годишното общо събрание на ДПБ – 17 декември 2016 година, Дом на учения, София, бул. Шипченски проход 50, голяма заседателна зала. Поканата за събранието е публикувана в Бюлетина на ДПБ:
Очакваме участието Ви, колеги!
д-р Пламен Димитров,

председател на УС на ДПБ

Dr Plamen Dimitrov, Registered Psychologist BGRP-0184; Registered OD Consultant
President ot 
The Bulgarian Psychological Society (BPS) 2016/Message Ref.No.4537
Contacts:
Tel.: +35928510999 or +359888429730 pldimitrov@hotmail.com
Official BPS e-mail:
office@psychology-bg.org |
BPS Portal to Websites:
http://www.psychology-bg.org |
BPS Newsletter
http://psychological.wordpress.com |
BPS Journal & Blog
http://BJoP.wordpress.com  | http://BPS.Blog.bg |
BPS Forum
http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum |
BPS Skype: plamendimitrov_bps  | Plamen’s Skype: pldimitrov360
BPS Facebook:
https://www.facebook.com/BGPsychologists
Follow Plamen @ FACEBOOK   @ TWITTER    @ LinkedIn