На Общото събрание на ДПРБ 08. 02. 2020 г. бе взето решение да се организира IX Международен конгрес по психология – 13, 14, 15 ноември 2020 г. Номинирани буха членовете на Организационен и Научен комитет. Конгресът ще се проведе в аулата и залите на СУ „Кл. Охридски”.