НОВ КОНКУРС НА БЪЛГАРСКИ ФОНД НА ЖЕНИТЕ: 
“2007 – Европейска година на равните възможности и за жените и за мъжете!“

ОБЩИ УСЛОВИЯ (Изтегли) (149kB) 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ(Изтегли) (150kB) 


 МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА

“ България – това съм и аз!“

Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на проекти, имащи за цел развитие на равните възможности за участие на момичета и млади жени във всички сфери на обществения, икономически и политически живот в България. Основната цел на грантовата програма е да се финансират проекти, чиято целева група са момичета и млади жени на възраст 16-35 години от български, ромски или турски етнически произход.

ОБЩИ УСЛОВИЯ (Изтегли) (155kB) 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ(Изтегли) (147kB)