ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ХОРА, ПРЕЖИВЕЛИ ИЗТЕЗАНИЕ – АСЕТ

ASSISTANCE CENTRE FOR TORTURE SURVIVORS – ACET 

Центърът за подпомагане на хора, преживели изтезание АСЕТ започва проект „Рехабилитация на второ и следващи поколения на хора, преживели политическо преследване и изтезание.” Проектът е финансиран от Европейската комисия. Партньори на Център АСЕТ по него са сходни рехабилитационни и психотерапевтични центрове от Албания, Аржентина, Холандия и Южна Африка.

В тази връзка каним хора, които имат във фамилната си история репресии и политическо преследване да се присъединят към групите по проекта. В тях ще получите възможност да изследвате евентуалните връзки между репресиите на вашите близки (от предните поколения) с вашите собствени нагласи, преживявания и поведение. Търсим отговори на въпроса има ли отражение на репресиите през поколенията. Времетраенето на групата е една година. Предвиждаме три такива групи в София, Бургас и Пловдив. Групите  ще се водят от квалифицирани психодрама-терапевти и ще се признават за тези, които желаят, като част от обучение по психодрама. 

Всички, които желаят да говорят  индивидуално за опита си по отношение на трансгенерационните аспекти на  репресиите също са поканени да се свържат с нас.  Моля обръщайте се на телефон 02/ 958 46 36  или на електронен адрес: office@acetbg.org. за  повече информация и записване.