bpsjournal.png 

Добре дошли

в електронното издание на Българско списание по психология (BJoP)!

Със съдействието на WordPress.com, екипът на техническата редакция на Българско списание по психология ще се постарае да превърне Интернет страницата на електронното издание на Българско списание по психология в притегателна, популярна и достъпна територия за публикации и коментари от страната на членовете на професионалната психологическа общност в България.

За въпроси и нови материали до Редакционната колегия, моля, пишете ни на:  journal@psychology-bg.org 

http://BJoP.wordpress.com    BJoP редакция

Българско списание по психология (ISSN 0861-7813) е официално научно издание на Дружеството на психолозите в Република България (www.psychology-bg.org)