ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА:

„ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА БЪЛГАРИЯ”

Уважаеми колеги и приятели,

По повод 40-та годишнина от създаването на Българско списание по психология Дружеството на психолозите в България(ДПБ) покани през лятото психолозите и студентите по психология да вземат участие в Националния конкурс за есе на тема: „Психологически портрет на България”. Благодарим на всички, които ни изпратиха есета до 30 септември 2013 г.

Есетата на 14 автори бяха допуснати до следващата фаза на конкурса.

От 3 до 15 октомври 2013 г. всички допуснати за участие в конкурса 14 есета ще бъдат представени в страницата на Дружеството на психолозите във Фейсбук (https://www.facebook.com/BGPsychologists) без да се разкриват авторите им. Ако желаете да разгледате, коментирате и оцените класираните на този етап от конкурса 14 есета, свалете файла от връзката по-долу. Моля, публикувайте коментарите си само в коментарната рубрика във Фейсбук. Есетата имат номера от 1 до 14. Пишете ни кои три бихте определили като най-добри като посочите техните номера.

14 есета на тема „Психологически портрет на България“

Читателите ще могат да коментират и класират есетата до 15 октомври 2013 г. според свои критерии. Журито, съставено от членове на Управителния съвет на ДПБ и Редакционната колегия на Българско списание по психология, които не участват със свои есета в конкурса ще обяви окончателната класация до 22 октомври 2013 г.

Всички автори, представили есета в определения срок, ще получат безплатно брой от Българско списание по психология от 2013 година. Класираните на първите 5 места есета ще бъдат публикувани в юбилейния брой на Българско списание по психология до края на 2013 година.

Между 1 и 20 ноември 2013 година в София ще бъде организиран Национален психологически уъркшоп на тема „Психологически портрети на България” и всички участници ще бъдат поканени за участие.

Интерактивното представяне на есето, получило най-много подкрепящи гласове от присъстващите участници във форума, ще получи и паричната награда на конкурса, която е в размер на 500 лева.

Молим Ви, разпространете тази покана сред колегите си.

 д-р Пламен Димитров

Председател на Управителния съвет на ДПБ