На свое заседание на 02 ноември, като отчете рисковия характер на ситуацията, Управителният съвет на Дружеството на психолозите взе решение IX Международен конгрес по психология 2020 г. да се проведе online на 13 и 14 ноември. Така здравето и животът на участниците в конгреса няма да бъдат изложени на опасност и същевременно ще се даде възможност той да свърши своята работа в целия ѝ
обем, в който е планирана.

Очаквайте програмата и разписанието на презентациите на всеки отделен участник по Секции, дни и часове в следващите няколко дни. Ще бъдете информирани лично, чрез E-mail Форума в интернет, във фейсбук и на сайта на Дружеството. Молим, за търпение, ако се повтаряме в съобщенията си. Това е за да не пропуснем никого и за да не остане никой „зад борда”.

Управителен съвет на ДПРБ