Покана за общо отчетно-изборно събрание на ДПРБ – 19.01.2019 г. – моля, потвърдете получаването!

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в Република България, Управителният съвет на [...]