На 31.05.2022 г. от 17:00 ч. в рамките на научната конференция на Софийски университет по случай 50 годишнината от създаването на специалност Психология ще се състои съвместно заседание на Българската Национална присъждаща комисия (NAC) за EuroPsy, Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България и Европейската присъждаща комисия (EAC) за EuroPsy, представлявана от проф. Сара Бахиа от EFPA.

Дневен ред:

  1. Разглеждане на португалския опит при въвеждане на сертификата EuroPsy – проф. Сара Бахия, отговарящ за България в Европейската присъждаща комисия към Европейската федерация на психологическите асоциации.
  2. Методологически проблеми на присъждането на сертификата EuroPsy.
  3. Приемане на списък със задължителни изисквания, които да се прилагат към всички новопостъпили заявления – предложение от проф. Сава Джонев.
  4. Разглеждане на постъпилите молби – доклад на проф. Сава Джонев.

На 01.06.2022 г.  – на сутришното заседание при откриване на конференцията, пленарна сесия, доклад на  Сара Бахия.

От 16:20 ч. – Презентация в Нов Български Университет, среща с преподаватели и студенти – Настоящи и бъдещи перспективи пред EuroPsy, бъдещите разработки на EFPA и нашето място в тях, препоръки.

На 02.06.2022 г., от 14:00 до 15:00 ч. – среща със студенти и преподаватели от СУ, „Кръгла маса”, посветена на EuroPsy сертифицирането. Въпроси, дискусия.

Организационен комитет