Информационен бюлетин на ДПРБ

Информационен бюлетин на ДПРБ2020-11-05T15:55:58+03:00
2405, 2024

Честит 24-ти май !

май 24th, 2024|Категория: Новини|

Честит празник, Колеги! Да продължим да бъдем просветени и посветени на умното, красивото и доброто! Да не забравяме, че знанието най-вече помага когато е живо в нас, а не просто складирано в рафтовете на паметта ни. Да превръщаме знаеното в интуиция, спонтанност и можене. Да бъдем културни и просветни към себе си и към другите . Да бъдем творци не [...]

404, 2024

4-ти АПРИЛ – ДЕН НА ПСИХОЛОГА В БЪЛГАРИЯ!

април 4th, 2024|Категория: НОВИ ПУБЛИКАЦИИ, Новини|

Честит празник, скъпи колеги! Да продължим да упражняваме благородната си професия с вещина и удовлетвореност! Да продължим да мечтаем и да вървим през времето си със стил и вкус към живота! Хубав празничен ден!   От името на УС на ДПРБ Стою Недин  

2302, 2024

Отчетен доклад за дейността на ДПРБ за 2023 г., предложен за приемане на ОС – 24.02.2024 г.

февруари 23rd, 2024|Категория: НОВИ ПУБЛИКАЦИИ|

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА УС ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДПРБ ПРЕЗ 2023  Г.   Уважаеми колеги, Добре дошли на общото събрание на дружеството на психолозите в Република България. Отчитаме една конгресна, натоварена година, съпроводена с управленско сътресение, свързано с внезапното заболяване на нашия всеотдаен председател, проф. Сава Джонев. Въпреки предизвикателствата пред които бяхме изправени, мобилизацията на организационния и научен комитет обезпечи успешно [...]

1501, 2024

ПОКАНА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

януари 15th, 2024|Категория: Uncategorized, Новини|

                                    ПОКАНА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДПРБ                                                             ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО [...]

901, 2024

Указания при изпращането на доклади от 10-ти Конгрес по психология

януари 9th, 2024|Категория: Uncategorized|

Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че срокът за изпращане на докладите е до 15- ти януари. Моля, впишете към кой панел е бил изнесен доклада, като го изпратите на съответния имейл - 10-Congress-2023@psychology-bg.org Ако имате въпроси относно изискванията,  в прикачения линк ще намерите ,, АКТУАЛИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ РЪКОПИСИ В „БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ“ http://psychology-bg.org/wp-content/uploads/%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%97%D0%90-%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95-09.05.2023-F-1.pdf Хубав ден! УС на [...]

901, 2024

Промяна в ,,Публичния регистър на психолозите’’

януари 9th, 2024|Категория: Новини|

Уважаеми колеги, С решение на управителния съвет от 15.12.2023г. , асоциираните членове се изваждат от ,,Публичния регистър на психолозите’’, като ще бъде публикуван отделен списък с тях, т.к. регистърът е за придобилите професия ,,Психолог’‘ по надлежния начин, удостоверен с диплома от съответното учебно заведение. Хубав ден! УС на ДПРБ

301, 2024

15-ти януари – краен срок за изпращане на докладите

януари 3rd, 2024|Категория: Новини|

Уважаеми колеги,  Нека Новата година да премине в мир и здраве! С пожелание да бъдем вдъхновени, успешни и удовлетворени от това което правим в нашата благородна професия и най-вече в личния живот! Подготовката за отпечатването на сборник “ X ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ 2023 - Предизвикателствата пред модерната психология “ е в процес. Напомняме ви, че крайният срок за [...]

Go to Top