Информационен бюлетин на ДПРБ

Начало/Информационен бюлетин на ДПРБ
Информационен бюлетин на ДПРБ2020-11-05T15:55:58+03:00
2011, 2020

Разделяме се с доц. д-р Никола Атанасов.

ноември 20th, 2020|Категория: Новини|

На 19 ноември 2020 г. почина видният български клиничен психолог и психотерапевт доц. д-р Никола Атанасов. Доц. д-р Никола Атанасов завършва клинична психология в Хумболтовия Университет-Берлини и е един от първите българи, получили образование по тази специалност. Започва работа като клиничен психолог към Градския психиатричен диспансер. Завършва аспирантура  и защитава докторската си дисертация на тема „Психосемантична валидност на личностови въпросници“ в [...]

1911, 2020

Следконгресни събития – IX Конгрес по психология 2020

ноември 19th, 2020|Категория: Uncategorized, Новини|

В продължение на конгресната програма на IX Конгрес по психология 2020 г. за всички участници в събитието се организират следните уебинари от фондация „Хестия": - На 27. 11. 2020 г. от 18:00 уебинар на тема: Ролята на стандартизираните личностни тестове за самооценка в образователното и кариерното ориентиране на младите хора. (Времетраене 1 ч.) По време на събитието ще бъдат [...]

1611, 2020

Изисквания при оформяне на докладите от IX Конгрес по психология

ноември 16th, 2020|Категория: Uncategorized, Новини|

За подготовка на докладите за отпечатване в „Българско списание по психология 2021“ се прилагат „Указания за оформянето докладите от IX Конгрес по психология“. Текстовете, следва да бъдат изпратени на E-mail адреса на Дружеството - office@psychology-bg.org - до 15 януари 2021 г. Срокът е абсолютно наложителен, предвид технологичното време за рецензиране, редактиране и отпечатване. Получените след тази дата ръкописи няма [...]

1511, 2020

Приключи работа IX-ят Международен конгрес по психология 2020

ноември 15th, 2020|Категория: Новини|

При невероятна мобилизация, чувство за отговорност и дисциплина успешно приключи работа IX-ят МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ. Над 400 включвания в 6-те Секции, 9-те кръгли маси, уърк шопи, демонстрации, филмов фестивал отбелязаха огромния интерес към форума. Благодарим на водещите, участниците и гостите, на компютърните специалисти и доброволци, които организираха високото равнище на комуникациите и дадоха възможност на психолозите и психологията [...]

1311, 2020

Пленарен доклад от откриването на IX Конгрес по психология 2020

ноември 13th, 2020|Категория: Новини|

Днес – 13 ноември 2020 г. – беше открит IX-ят МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ 2020 г. Пленарен доклад при откриването на конгреса от името на Управителния съвет изнесе проф. С. Джонев – председател на Дружеството на психолозите в Република България. Поздравителни адреси поднесоха проф. Й. Зографова – директор на Институт за изследване на населението и човека при БАН и [...]

1211, 2020

Сборник резюмета – IX Конгрес по психология 2020

ноември 12th, 2020|Категория: Новини|

Сборникът с резюметата от IX Международен конгрес по психология 2020 г. съдържа анотациите на 175 доклада, обединени в шест Секции. Текстът на всяко резюме е на български и английски език, или на руски и английски. За да видите или изтеглите Сборника с резюметата от IX Международен конгрес по психология 2020 г. кликнете на  СБОРНИК РЕЗЮМЕТА ОТ IX КОНГРЕС ПО [...]

911, 2020

Разписание на презентациите – IX Конгрес по психология 2020

ноември 9th, 2020|Категория: Новини|

Тук можете да добиете представа за времето, в което ще бъде представен всеки научен доклад от дадена Секция: 1. Секция „Обща психология” 2. Секция „Психология на развитието” 3. Секция „КЛИНИЧНА, здравна и консултативна психология” 3. Секция „Клинична, ЗДРАВНА и консултативна психология” 3. Секция „Клинична, здравна и КОНСУЛТАТИВНА психология” 4. Секция „Криминална и юридическа психология” 5. Секция „Социална, политическа и [...]