„Диалог за бъдещето” – гражданска инициатива за определяне на обществените изисквания за фундаментална реформа на образователната система

Основната цел на „Диалог за бъдещето” е да създаде форум за конструктивен диалог за желаното бъдеще на обществото ни и за неговото осъществяване чрез промяна на образователната система.

Основният резултат от „Диалог за бъдещето” ще бъде нов обществен договор за осъществяване на фундаментална образователна реформа, в който да бъдат формулирани ясно и обхватно новите обществени изисквания към образователната система.

Механизъм на работа: организиране и провеждане на поредица от срещи, диалози, конференции и дискусии в страната и в интернет.

Участници: всички граждани – родители, учители, ученици, експерти, мениджъри, творци и т.н. – представители на най-широк кръг от заинтересовани страни.

Очакван период на реализация: две години с отворена възможност за развитие на процеса в бъдеще.

Отразяване на резултатите: На портала www.progresivno.org – „Диалог за бъдещето“ ще се записва цялата информация от диалозите, вкл. текущото съдържание на изискванията.

Основни принципи на работа: отвореност, кооперативност, толерантност към различни гледни точки, уважение към различните приоритети, генеририране на максимално много идеи, търсене на иновативни решения – за същинско провеждане на обществен диалог.

От всички участници очакваме: активно участие в диалозите както и писмени мнения и предложения по основни въпроси, определени от професионална и гражданска гледна точка.

Началните конференции на „Диалог за бъдещето” са само първи стъпки в един процес, който трябва да обхване цялата страна и да потърси възможно всички гледни точки. Да ги балансира интелигентно, да ги анализира и синтезира, за да достигнем до съгласие по най-важните въпроси. Дори да останем на различни мнения по някои от тях – да приемем различията си и да съжителстваме конструктивно и цивилизовано.

Диалогът предполага промяна. Трябва да сме готови да променяме не само нагласите и мненията си. Трябва да сме готови да действаме за осъществяване на същински, дългосрочни промени в обществото ни чрез фундаментална реформа на образователната система.

Гражданското ни общество е достатъчно зряло и силно за това!

Инициативен комитет „Диалог за бъдещето“

„Диалог за бъдещето” продължава по време на
Фестивала на българското образование

28-ми април (четвъртък) – Визионерски сесииАко не сте участвали в първата конференция, сесията на 28-ми април (четвъртък) от 14:00 до 18 ч. в зала 4 на НДК е за Вас:

Визионерски групови сесии-диалози (продължителност 3-4 часа)
„Откъде и накъде се движи света, България, образованието“ и „Аз-Ние-Вселената“

– за хора, които не са присъствали на първата конференция;

– 10 до 15 групи с модератори’

– съдържанието на сесиите е същото, както по време на първата конференция.

Програма – четвъртък:

  1. Въвеждащо представяне на „Диалог за бъдещето“ – кои сме и защо сме, за диалога, какво очакваме от вас, как ще стане това;
  2. Откъде и накъде се движи света и България? Откъде и накъде избирам да се движи образованието в България? – групови сесии;
  3. Групови сесии с обсъждане за Аз – лично развитие, Ние – социално развитие, Ние и Вселената – глобално развитие;
  4. Представяне на обобщените резултати на групите.

30-ти април (събота) – Отворено пространство за диалог по конкретни теми


Втората сесия на 30-ти април (събота) от 10:00 до 13:30 ч. в зала 4 на НДК е развитие на диалога за всички участници:

Диалог по отворени въпроси (продължителност – 3 1/2 часа)

– каним всички участвали досега – това е логичното продължение и развитие на първата конференция;

– 10-15 дискусионни групи на принципа на отвореното пространство;

– модератори – участниците в организационния комитет и други от първата конференция.
Програма – събота:

  1. Обобщени резултати от визионерските сесии (вкл. сесиите от 28-ми и всички други, проведени досега);
  2. Анализ на поставените отворени въпроси и основни теми за диалог;
  3. Отворено пространство за диалози – първо има „пазар на идеи“ – предлагаме основните отворени въпроси от т.2 за начало – всякакви други идеи за обсъждане се приемат и подлагат на гласуване – избираме 10-те идеи/въпроси с най-голям интерес и сформираме групи за дискусия с модератори – всеки участник по всяко време може да се присъедини към група, която го интересува;
  4. Представяне на резултатите от модераторите на групите.


За повече информация:
dialogzabudeshteto@gmail.com

www.progresivno.org