Свали Europsy правила

Полезна информация за EuroPsy Certificate of Psychology

model_certificateКато национално представителен член на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) Дружеството на психолозите в България(ДПБ) участва в създаването и приемането (2005-2009) на общоевропейската (за 37-те страни, чиито професионални асоциации членуват в EFPA) система от стандарти и процедури за признаване, ревалидизация и сертификация на квалификационната правоспособност на психолозите – EuroPsy Certificate of Psychology, – и вписването им в Единния EuroPsy регистър на психолозите в Европа. В края на 2014 година изтече гратисния период (2010-2014 г.) за въвеждането на тези стандарти в националната практика на псохологическите асоциации-членки на EFPA. Това означава, че България изостава от общоевропейския график за прилагането им при регистрацията на своите членове и администрацията на Публичния регистър на психолозите в България.

В периода от 2009-та година насам ДПБ проведе над 30 информационно-консултативни семинари за разясняване на стандартите сред българските психолози и институции. От 2010 година темите за EuroPsy Certificate of Psychology са неотменна част от програмата за продължаващо професионално развитие на ДПБ „Развитие и управление на професионалната практика на психолога“, която организира 4 пъти годишно Институти за продължаващо професионално развитие (зимен, пролетен, летен и есенен) за регистрираните български психолози

ПРАВИЛНИК „EUROPSY – THE CERTIFICATE OF PSYCHOLOGY IN EUROPE“, EFPA, July 2013

ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

В съответствие със Стандартите и Правилника на EuroPsy Certificate of Psychology за статут на правоспособен в Европа психолог могат да кандидатстват само тези колеги, които имат 5-годишна академична подготовка (бакалавър + магистър) по психология и 1 година документирана работа под професионална супервизия в областта, за която кандидатстват.

На всеки 3 (максимум 5) години след придобиването на EuroPsy Certificate of Psychology психолозите кандидатстват за ревалидизация на правоспособността си като демонстрират, че работят по специалността си и могат да докажат с документи, че са ангажирани в интензивно продължаващо през цялата им кариера професионално развитие.

EuroPsy Certificate of Psychology се издава в следните области:

 • клинична психология и психология на здравето;
 • трудова и организационна психология;
 • психология в образованието;
 •  и други(всички останали сфери на дейност на психолозите).

Предмет на специални процедури е признаването на правоспособността на психолозите, практикуващи в областите:

 • психотерапия
 • трудово-организационно консултиране.

България – по много причини, – е все още една от малкото страни-членки на EFPA, в които EuroPsy Certificate of Psychology не е изцяло внедрен и интегриран в националната регулация и регламентация на професията „психолог“. ДПБ е създало вътрешноорганизационните предпоставки за придобиването на EuroPsy Certificate of Psychology – избрани още през 2009 г. консултативни национални съвети по специалностите, в които може да се кандидатства за EuroPsy Certificate of Psychology, постоянна координация с EuroPsy комисията и EuroPsy регистъра на психолозите в Брюксел и информационно-консултативна система за обслужване на българските психолози, желаещи да удостоверят правоспособността си с EuroPsy Certificate of Psychology.

Проблемни области, по които ДПБ работи са: приемането на национално законодателство уреждащо статута на професията „психолог“ като регулирана професия както е в повечето европейски страни, привеждането на Публичния регистър на психолозите в България в синхрон със стандартите на EuroPsy Certificate of Psychology и изграждането на единна система за акредитация на правоспособни супервизори и на система за акредитация на програмите за следдипломна квалификация, специализация и специална подготовка на психолозите, така че издаваните от тях дипломи и сертификати да могат да служат като надеждни доказателства за дейността и продължаващото професионално развитие на българските психолози.

Информация за EuroPsy Certificate of Psychology може да получите от ръководството на ДПБ и  „от извора“ – EFPA. По всички въпроси по отношение на EuroPsy Certificate of Psychology, пишете ни на: office@psychology-bg.org

favicon

Покана за участие в EuroPsy (S)NAC Chairs meeting

EFPA EMC 4/2020: Invitation to annual EuroPsy (S)NAC Chairs meeting – Friday, March 13, 2020 in Brussels

Dear Colleagues,

As announced in our ‘Save the dates’ message in December, we would like to invite the Chairs and Contact persons of the NACs and S_NACs Psychotherapy and S_NACs Work and Organisational psychology for the annual EuroPsy meeting with the EAC, S_EAC Psychotherapy and S_EAC W&O members.

This invitation is also addressed to the EFPA member associations that are preparing to set up a EuroPsy National Awarding Committee.

Venue of the meeting

Head Office EFPA – meeting room on 1st floor

Grasmarkt 105/39 – Agora Galerij – B-1000 Brussels – Belgium

https://goo.gl/maps/SvrxPNkLMEk

Registration

Please confirm your presence to the meeting ONLINE by using the link here before February 28, 2020

Agenda and minutes last meeting

The agenda will be sent out soon but your requests or suggestions are welcome, we will include them in the agenda.

Please find attached the minutes of the last meeting that took place on March 15, 2019.

Time:

Friday, March 13, 2020: 10:00-16:00 o’clock

This year in the afternoon we will organize:

Workshop 1: EuroPsy for beginners ‘How to install a NAC – step by step’

The workshop will be led by a member of the EAC who will explain the procedure of installing a National Awarding Committee and reply to practical questions.

Workshop 2: Experiences of NACs in dealing with CPD requirements:

 • what activities are recognised as CPD
 • how many hours are required from psychologists seeking certificate renewal
 • collecting information (via online systems or paper)
 • gathering information (every year, 3-year, 5-year or 7-year cycle)
 • do professional bodies centralise this information about their members independent of the EuroPsy and if so how?

Important: This meeting is organised for the chairs of the NACs and SNACs and deals with technical and organisational matters of EuroPsy.

However, if a member association is preparing to set up a EuroPsy NAC or S_NAC Psychotherapy or S_NAC Work and Organisational Psychology, they are most welcome and should also attend the workshop  ‘EuroPsy for beginners ‘How to install a NAC – step by step’ in the afternoon.

Annual (S)NAC Report :

According to the EFPA Regulations on EuroPsy in Article 17 which set out the duties, of the (S)NACs, the (S)NACs have to:

 • prepare an annual report of activities for the European Awarding Committee
 • provide relevant information and participate in the annual meeting of Presidents of the (Specialist) National Awarding Committees

This year’s annual report can be submitted via the following link (see below). You can edit your answers even after the survey has been submitted, by clicking on the same link, however we would encourage you to do this only if necessary (deadline for submitting (S)NAC Annual Report is February 28, 2019).

Templates for the report can be found:

Hotel suggestions:

See below*
Looking forward to meeting you in Brussels,
On behalf of EuroPsy EAC – Chair Rosaleen McElvaney

Ivana Marinovic| Managing Assistant – EuroPsy

European Federation of Psychologists Associations

Grasmarkt 105/39 | B-1000 Brussels |Belgium|www.efpa.eu

Phone : +32 (0)2 5034953 | Fax : +32 (0)2 5033067 | email : ivana.marinovic@efpa.eu

 Hotel suggestions:

*We would also advice to have a look at the websites of the hotels when booking a room or to consult e.g. booking.com – trivago.com etc…
Don’t wait to book your flights!

 1. Alma Hotel: http://www.almahotel.be/en

Itinerary click here

Hotel Alma – Rue des Epéronniers 42-44 Spoormakersstraat – Bruxelles 1000 Brussel

T.: +32 2 502 28 28  – F.: +32 2 502 28 29

 1. NH Hotel Premier Carrefour de l’Europe : http://www.nh-hotels.com/hotel/nh-brussels-carrefour-de-l-europe

NH Hotel Premier Carrefour de l’Europe – Rue Marché aux Herbes 110 – 1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 504 94 26 – Fax: +32 2 504 95 00

 1. Floris Hotel Arlequin Grand place Brussels : florishotelarlequin.be

Itinerary click here

Floris Hotel Arlequin Grand place Brussels – Rue de la Fourche 17-19 – B-1000 Brussels, Belgium
Tel.:  00 32 (0)2 514 16 15  Fax: 00 32 (0)2 514 22 02
Email: arlequin@florishotels.com

 1. Atlas Hotel: http://www.atlas.be

Itinerary : click here

Atlas Hotel – Rue du Vieux Ma

____________________________________________________________________

Minutes EuroPsy (S)NAC Chairs Meeting March 15 2019