XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – 2022
В РАМКИТЕ НА ЛЯТНАТА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – ВСУ

         Организационен комитет
Председател: доц. д-р Красимир Иванов
Заместник-председател: доц. д-р Бойчо Бойчев
Организационен секретар: доц. д-р Мария Петрова
Членове:
проф. д.пс.н. Галя Герчева
проф. д.пс.н. Румен Стаматов
доц. д-р Ивайло Лазаров
доц. д-р Ваня Христова
доц. д-р Мария Петрова
доц. д-р Даниела Карагяурова
доц. д-р Миглена Кръстева
доц. д-р Йоанна Недялкова

ПРОГРАМА
XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2022
„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И
СОЦИАЛНА ПРАКТИКА“

 

СБОРНИК ДОКЛАДИ
„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ –
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

            Научен комитет
Председател: доц. д-р Красимир Иванов
Заместник-председател: доц. д-р Петър Нешев
Научен секретар: доц. д-р Бойчо Бойчев
Членове:
проф. д.пс.н. Галя Герчева
доц. д-р Михаил Беребин
доц. д-р Анна Штрахова
проф. д.пс.н. Людмил Георгиев
доц. д-р Павлина Петкова
проф. д. м. н. Риналдо Шишков