На заседание на Управителния съвет на ДПРБ, проведено на 13.10.2022 г., бе взето решение да се организира Десети Юбилеен Международен Конгрес по Психология (X – ЮМКП).  Конгресът ще се проведе на 3-5 ноември 2023 г. в аулата на Софийски университет.

Управителният съвет кани всички психолози да вземат участие в това юбилейно събитие със свои материали (научни разработки, изследвания, доклади) или като слушатели.

Обръщаме се към секционните председатели и ръководствата на Секциите към ДПРБ, да организират своите членове така, че да се представят най-успешно и с това да представят нивото на българската психология в направлението, което представляват. Конгресът ще отчете техните усилия.

Очаквайте през месец Декември подробна справка за сроковете за регистрация, таксите, представянето на резюметата, докладите за публикация, указания за оформянето на материалите.

Програмата на Конгреса ще бъде изготвена след 30 септември 2023 г., когато ще е даден отговор на постъпилите резюмета за допускане до участие на Конгреса.

 

С пожелание да превърнем Десетия Юбилеен Международен Конгрес конгрес по психология в празник за всички!

УС на ДПРБ