Организационният комитет на X международна научна конференция на тема “Приложната психология в България: възможности и перспективи`2011” Ви кани да вземете участие, в провежданата във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ kонференция, която ще са състои през месец юни 2011 година.

За повече информация моля, отворете прикачения файл.