УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ!

Ето посрещнахме Новата 2017 година – с прекрасни пожелания и решителни обещания (RESOLUTIONS-2017) за работата, отношенията и живота си. Споделям с вас част от моите лични и професионални решителни обещания, защото се нуждая от вашето дейно съучастие, за да ги реализирам успешно през 2017 година:

1. Всеки понеделник през 2017 година ще каня колегите-психолози и студентите по психология да се срещаме в КЛУБ „ПСИХОЛОГИЯ”. Мястото на клуба е къщата, в която съм израстнал – по-известна днес като бирария „Халбите”, София, ул. Черковна 41. Срещите на КЛУБ „ПСИХОЛОГИЯ” ще са всеки понеделник (след работа) от 19.00 до 22.00 ч. на втория етаж на бирария „Халбите” на ул. Черковна. Първата среща за учредяване и освещаване на клуба – на която ви каня, за да станете негови съучредители, – е планирана за 16 януари 2017 година. Всяка среща на клуба ще протича в четири части: социална, професионална, организационна и неформална. Вход за членовете на Дружеството на психолозите в България с платен членски внос за 2017 година и за студенти по психология : 2 лв. За всички останали: 5 лв. Всеки от нас, разбира се, отговаря за своята консумация в бара и ресторанта на домакините на клуба. Очаквам ви на 16.01.2017 г. от 19.00 часа. Изпращайте идеите и предложенията си за организацията на клуба и темите за професионалната и организационната част на следващите срещи. Ако имате готовност да станете член на екипа за координация на работата и развитието на клуба, моля пишете на имейл: office@psychology-bg.org (ЗА КЛУБ “ПСИХОЛОГИЯ”). Моля, споделете тази информация с колеги, за които тя представлява интерес!

2. Всеки вторник през 2017 година ще каня колегите-психолози и студентите по психология на двучасов практически уъркшоп „Професионалната етика на психолога – принципи, казуси, рефлексия върху практиката”. Уъркшопът е част от програмата „Продължаващо професионално развитие- 2017 г.” на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) и ще се провежда всеки вторник от 19.00 до 21.00 часа в офиса на ДПБ – София, ул. Люлин планина 14 (партер), на входния звънец пише „ПСИХОЛОЗИ”. Първата сесия на уъркшопа е на 10 януари (вторник) 2017 година от 19.00 до 21.00 часа. Формат: Практически уъркшоп в малка група от психолози и студенти по психология с размер до 12 човека. Участието в сесиите на уъркшопа е безплатно за всички психолози и студенти по психология! Участие само след предварителна регистрация с имейл на адрес: office@psychology-bg.org Моля, изпратете ни заявките си за първата сесия на уъркшопа до 7 януари 2017 година. Предимство при записването имат колегите подали заявките си по-рано. Координатор: д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ. Ако имате готовност да станете член на екипа за координация на работата и развитието на уъркшопа, моля пишете ми как виждате своята роля. Моля, споделете тази информация с колеги, за които тя представлява интерес! Ето и линк към поканата за първата сесия на уъркшопа: https://psychological.wordpress.com/…/19/ethics-workshop-2…/

3. Всяка сряда през 2017 година ще каня колегите-психолози и студентите психология на срещите на Тренинг лабораториите (Фаза IV) на ДПБ. Тренинг лабораториите са част от Програмата „Изследвания, тренинг и консултиране на ДПБ. Основната тема за анализ и рефлексия през 2017 година е „Динамика на съпротивите срещу промяната в човешките групи, организации и общности”. Подробности за работата на Тренинг лабораториите на ДПБ са представени в интернет-страницата на програмата: https://traininglab.wordpress.com/ Първата среща на участниците в лабораториите е на 11 януари 2017 г. от 19.00 до 21.00 ч. Формат на срещите: Малка изследователска група (Т-лаборатория за интроспективно-интерактивен анализ и споделена групова рефлексия) до 12 човека. Участието в сесиите на уъркшопа е безплатно! Участие само след предварителна регистрация с имейл на адрес: office@psychology-bg.org Изпратете ни заявките си за участие в първата среща на лабораториите до 7 януари 2017 година. Предимство при записването имат колегите подали заявките си по-рано. Координатор: д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ. Моля, споделете тази информация с колеги (не само психолози), за които тя представлява интерес! Ето и линк към Фейсбук-поканата за първата среща за 2017 година: https://www.facebook.com/events/1285145951508899/

4. Всеки четвъртък през 2017 година ще каня колегите-психолози и студентите психология на професионален тематичен уебинар (едночасов интернет-семинар по предварително определена тема). Професионално-тематичните уебинари са част от програмата „Продължаващо професионално развитие – 2017 г.” на ДПБ и участието в тях носи по 5 CPD кредита/точки за продължаващо професионално образование и развитие. Първият професионално тематичен уъебинар ще е на 19 януари 2017 г. от 16.00 до 17.00 ч. на тема: „Групова динамика и изграждане на екипи – концептуални модели и практически подходи” Водещи: д-р Пламен Димитров(ДПБ) и Никола Йорданов (председател на УС на Българска асоциация за тренинг и развитие). Интернет-платформа на уъебинара: http://zoom.us Такса участие в уебинара: 10 лв. Участие само след предварителна регистрация с имейл на адрес: office@psychology-bg.org Изпратете ни заявките си за участие в първия уебинар до 14 януари 2017 година. Предимство при регистрацията за участие имат колегите подали заявките си по имейл по-рано и внесли предварително таксата участие по банков път. След приемане на заявката ви ще получите подробна информация за технологичните аспекти на организацията на уъебинара. Координатор: д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ. Ако имате готовност да станете водещ на някой от следващите професионални-уебинари на ДПБ, изпратете имейл с подробно описание на предлаганата тема, предпочитаните от вас дати (само четвъртъци от 16.00 до 17.00 ч. през 2017 г.) и очаквания хонорар. Моля, споделете тази информация с колеги, за които тя представлява интерес! Пишете на адрес: office@psychology-bg.org

5. Всеки петък през 2017 година ще изпращам на колегите-психолози и студентите по психология 10 текста (книги, статии, линкове към интернет-базирани ресурси) от различни области на психологията като наука и професионална практика. Проектът „ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКА – 2017” е част от програмата на ДПБ „Продължаващо професионално развитие – 2017 г.” и споделя научна литература, изследвания и публикации осигурени от международни партньори на ДПБ – водещи професионални асоциации като APA (Американската психологическа асоциация) и световни издателства на психологическа научна литература и периодика като SAGE, Routledge и др. Участието в проекта е напълно безплатно, но за пълен достъп до ресурсите и архива на проекта „ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКА – 2017” е нужна предварителна регистрация в BGPsychologyForum – имейл-форумът на членовете и приятелите на ДПБ. За да заявите желанието си за регистрация и да получите технически инструкции за работа във форума, изпратете ни имейл на адрес: bgpsychologyforum-subscribe@yahoogroups.com Координатор: д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ. Ако имате готовност да станете член на екипа сортиращ и разпределящ предоставените материали (основно текстове на английски език), изпратете имейл с кратко описание в кои области на психологията имате опит и интерес към работа с научни публикации и времето, което можете да отделяте за дистанционна координация (чрез телефон, имейл и скайп) на проекта. Моля, споделете тази информация с колеги, за които тя представлява интерес!

6. Всеки уикенд през 2017 година ще каня до 3 колеги – млади психолози, докторанти и студенти (магистърско ниво) по психология за участие в програмата за професионално развитие, кариерен коучинг и професионална супервизия „Shadowing д-р Пламен Димитров – 2017”. Областите, в които можете да присъедините в програмата през уикендите (и не само) през 2017 г. са трите основни области в лицензираната ми професионалната ми практика: (а) екзситенциално-системно психологично консултиране и екзистенциален анализ (индивидуален и групов формат); (б) групово-динамичен и тематичен тренинг на мениджъри и лидери; индивидуален и екипен коучинг; и корпоративни програми за психологическа помощ и психосоциална подкрепа на служители в големи международни корпорации с офиси/дейност в България и региона; (в) програми за организационна диагностика и организационно развитие на фирми, администрации и неправителствени организации. Цената за 1 час участие в програмата е 10 лв. и се заплаща след реализация на участието ви и индивидуалния брифинг с вас след него. За да заявите желанието си за участие и готовността си за предварително събеседване с мен, изпратете имейл на адрес: office@psychology-bg.org (За SHADOWING д-р Пламен Димитров). Първата възможност за еднодневно участие (8 учебни часа + 1 час брифинг) в областта „Тренинг на мениджъри и лидери” е на 21 януари 2017 г. от 09.00 до 18.00 ч. – в рамките на трети тренинг модул в Академията за ръководители на тема „Ефективни работни срещи. Отчитане, мониторинг и контрол на изпълнението на работните задачи в организацията”. Възможностите за участие по проекта в другите области на практиката ми (психологично консултиране и организационно развитие), ще бъдат обсъдени в рамките на встъпителните събеседвания само с кандидатите, заявили писмено интерес към тях до 20 януари 2017 г. Моля, споделете тази информация с колеги, за които тя представлява интерес!

И така, да  започнем Новата 2017-та година с оптимизъм и да направим нещо повече за реализация на решителните си обещания (RESOLUTIONS – 2017) от това, което успяхме да направим през отиващата си днес стара 2016-та година.

Имам нужда от Вашето дейно съучастие в реализацията на горепосочените си решителни обещания за 2017 година. Как да съм полезен в реализацията и на вашите RESOLUTIONS-2017?

НАДЯВАМ СЕ ЗАЕДНО ДА Я НАПРАВИМ ЕДНА ПО-ДОБРА, ПО-ПРОДУКТИВНА И ПО-УДОВЛЕТВОРИТЕЛНА В ПРОФЕСИОНАЛЕН И ЛИЧЕН ПЛАН ГОДИНА!

БЛАГОДАРЯ ЗА ВРЕМЕТО И ВНИМАНИЕТО КЪМ СПОДЕЛЕНОТО ТУК!

д-р Пламен Л. Димитров, RODC
председател на УС на ДПБ