BPS Logo

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СВЕТОВНАТА БАНКА ЗА 2015 ГОДИНА. ПСИХОЛОГИЯТА Е ТОЧНО НА МЯСТОТО СИ В НЕГО – В ЦЕНТЪРА НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАЗВИТИЕ В СВЕТА.

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015

Ако нямате време за пълния доклад, свалете си основните моменти в него в резюме.

Други публикации по темата

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ