Студентски клуб по Психология „Доц. д-р Илия Стойков“ и Катедра „Психология“ към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ организират своята

Tрета конференция на тема „Личността в социокултурния контекст на XXI-ви век“,

20-21.05.2017 год., Велико Търново, ВТУ

За нас е удоволствие да поканим всички колеги (студенти, преподаватели, практикуващи) на форума ни! Заповядайте!

Оттук можете да изтеглите програмата на конференцията и заявката за участие.

С уважение, Нежда Сейфулова
Председател на Клуба по Психология
„Доц. д-р Илия Стойков“