Picture3

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА „ТРЕНИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ“

&

THE NEW GENERATION’S BUSINESS ACADEMY LTD.

Здравейте!

Стартира обучението по „ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕКИТЕ РЕСУРСИ” – на 03-04 Октомври 2015 г. за София и 10-11 Октомври 2015 г. за Пловдив.

Ако все още не сте решили къде да придобиете професионална квалификация и експертни умения, запознайте се с:

Програмата на курса:

 1. Групова динамика – идентичност, размразяване, сближаване, консолидация. Човешкият фактор и организационната промяна. Емоционална интелигентност.
 2. Теория, практика, фази на организационното консултиране. Консултантски роли. Методи за организационна диагностика.
 3. Организационен инженеринг. Полигон на мениджърските функции. Длъжностни характеристики. Нормативна регулация на организационното поведение. Разработване на правилници.
 4. Организационен анализ. Управленски решения – евристични методи. Целеполагане, стратегическо планиране. Кризисен мениджмънт.
 5. Оперативен мениджмънт: планиране, регулация и координация на процесите. Системи за контрол и приложението им. Управление на времето.
 6. Диагностика, промяна и утвърждаване на организационна култура. Сливания и поглъщания. Културна интеграция.
 7. Предприемачество. Вътрешно-фирмено предприемачество. Бизнес-план. Предприемачески профил. Предприемаческа бизнес-култура.
 8. Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи. Роли в екипа. Лидерството – функция на всекиго в екипа.
 9. Диагностика, изграждане и управление на информационна и комуникативна система в организацията. Комуникативен стил. Комуникативни умения. Съпътстващи беседи.
 10. Стратегически маркетинг и бизнес-мениджмънт. Технологии на продажбите и търговската дейност. Водене на бизнес-преговори.
 11. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала. Мотивационни профили; мотивационни лостове; мотивационен климат; мотивационна стратегия; мотивационно планиране.
 12. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация при разрешаването на конфликти. Стрес и справяне със стреса.
 13. Развитие на човешкия капитал. Професионален подбор. Атестационни процедури. Центрове за оценка и развитие на кадрите. Кариера и кариерно развитие.
 14. Дизайн и изпълнение на ефективни тренинг програми. Методи за обучение и личен стил на учене. Коучинг-техника. Фасилитация и процесуално консултиране в екип.

Провежда се в 14 съботно-неделни модула (през седмица) с общ хорариум 224 часа. Пропуснатите модули се наваксват със следващия курс

Методиката включва:

 • теоретични основи;
 • диагностични методи;
 • разрешаване на казуси;
 • игри и симулации;
 • дискусии;
 • личностен и сензитивен тренинг;
 • срещи с действащи бизнесмени и специалисти.
Учебник в три части и учебни помагала.
Сертификат на Български и Английски език.
 • Целева група:
 • практикуващи консултанти;
 • лица, стартиращи собствен бизнес;
 • студенти, бакалаври, магистри, докторанти;
 • специалисти по управление на човешките ресурси;
 • мениджъри;
 • управители на фирми и фондации;
 • и др.
Адреси:
 • Пловдив –  4000, ул. Кръстьо Пастухов 26, /на гърба на Пловдивски университет/, офис на Ен Джи Би Консултинг; plovdiv@ngbconsult.com; GSM: 0898 59 90 70
 • София – 1700, Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8 на Ен Джи Би Консултинг; office@ngbconsult.com; GSM: 0878 59 30 62;
Записване, допълнителна информация и заплащане при координатора:
 • Цена на обучението: 1560 лв.
Автори и водещи: Проф. дпсн Сава Джонев, д-р Пламен Димитров и др.

Подробности за програмата на курса можете да видите на – http://ngbconsult.com/treningi-i-obucheniya/

За повече информация и кандидатстване:

http://ngbconsult.com/ GSM: 0878 59 30 62