Уважаеми колеги и приятели!

Добре дошли в обновения BGPsychologyForum в навечерието на 12-та му годишнина!

http://groups.yahoo.com/neo/groups/BGPsychologyForum/info

BGPsychologyForum е официалната система за обмен на информация и архиви на регистрираните психолози в България и пълните членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ). Той е отворена e-mail-базирана услуга на ДПБ за професионален обмен на информация и становища. Ако сте регистриран психолог и пълен член на Дружеството на психолозите, моля заповядайте да публикувате безплатно съобщенията си, да обменяте документи и да предлагате теми за дискусии. Съобщенията от абонати на BGPsychologyForum, които не са регистрирани психолози и пълни членове на ДПБ с внесен членски внос за текущата финансова година ще бъдат ограничавани от модераторите на форума.

За да изпратите съобщение във Форума, пишете на: bgpsychologyforum@yahoogroups.com

За да се абонирате, пишете на: bgpsychologyforum-subscribe@yahoogroups.com

За прекратяване на абонамента: bgpsychologyforum-unsubscribe@yahoogroups.com

За да се свържете с модератора на Форума: bgpsychologyforum-owner@yahoogroups.com

Всички други потребители/абонати на форума биха могли да публикуват само платени съобщения. Фиксираната такса за публикуването на едно съобщение е 20 лева. Таксата следва да бъде внесена по банков път по сметката на ДПБ преди датата, в която се очаква публикуването на платено съобщение.

Управителните органи на ДПБ си запазват правото да публикуват всяка уместна за Форума информация по своя преценка.

За подробности и заявки за техническо съдействие, моля запознайте се информацията в интернет-страницата на форума или в страницата на ДПБ: www.psychology-bg.org

Моля, изпращайте предложенията си за платени публикации и кореспонденцията си с администраторите на форума и ръководството на ДПБ само на следните адреси:

office@psychology-bg.org pldimitrov@hotmail.com За телефонен разговор или SMS, наберете +359888429730

Моля, обърнете внимание! Всички публикувани в BGPsychologyForum материали се считат за притежание на ДПБ и са със запазени авторски права. Законното им копиране, препечатване и препращане по е-поща или чрез други електронни средства става само след официалното съгласие на ръкодството на ДПБ.

Dear International colleagues and friends,

Welcome to the upgraded BGPsychologyForum in the eve of its 12-th anniversary!

http://groups.yahoo.com/neo/groups/BGPsychologyForum/info

BGPsychologyForum is the official information exchange and archives system of the Registered Psychologists and Full Members of the Bulgarian Psychological Society (BPS). It is an open, free e-mail based professional information/opinion exchange service of the BPS. Please, if you are a Registered psychologist and full member of the Bulgarian Psychological Society, feel free to post messages, exchange documents, and propose topics for discussions. Posts from BGPsychologyForum users who are not Registered psychologists and full members of the Bulgarian Psychological Society or haven’t paid their membership dues for the current financial year will be restricted for publishment by Forum technical moderators.

To post message:bgpsychologyforum@yahoogroups.com

To Subscribe:bgpsychologyforum-subscribe@yahoogroups.com

To Unsubscribe:bgpsychologyforum-unsubscribe@yahoogroups.com

To Contact Moderators:bgpsychologyforum-owner@yahoogroups.com

All other users and subscribers of the forum could publish paid (set fee-based) materials only – e-mail messages, announcements, original texts or statements. One publication fixed fee rate is 20 BGN it should be paid in advance by bank transfer to the accounts of the Bulgarian Psychological Society(BPS).

The management bodies of the BPS reserve their rights to publish any relevant information on their discretion.

For more details and technical assistance requests please check the Forum website or please visit BPS website: www.psychology-bg.org

To send proposed fee-based messages or write an email to thehe attention of BPS management and forum administrators, please use only: office@psychology-bg.org pldimitrov@hotmail.com

For phone and SMS mesages, please dial +359888429730

Please note: All published in the BGPsychologyForum materials are considered copy right protected materials of the Bulgarian Psychology Society(BPS) and their legal copying, reprinting and forwarding by e-mail or in any other form of electroninc publishing should be based on prior formal permission from the BPS management.