ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРЕНИНГ НА БИЗНЕС ТРЕНЬОРИ И КОНСУЛТАНТИ

Есенна сесия: 10 октомври – 30 ноември 2014 г. Зимна сесия: 5 декември 2014 г. – 12 февруари 2015 г.

Програмата на Есенната и на Зимната тренинг школа за бизнес треньори и консултанти на Дружеството на психолозите в Република България е насочена към независими консултанти по организационно развитие, треньори, мениджъри и специалисти, работещи за отделите за управление и развитие на човешките ресурси на български и международни фирми на територията на България, и стремящи се да повишат квалификацията си като обучители и консултанти в собствената си организация и да реализират специализирани вътрешно-фирмени програми за обучение, коучинг и развитие на мениджъри и специалисти от различни нива на организационната структура.

Програмата “Тренинг на бизнес треньори и консултанти” с помощта на екип от висококвалифицирани треньори и консултанти по групова динамика, мениджмънт тренинг и организационно развитие създава уникална интерактивна среда за реинтеграция на опита, придобиване на нови знания и валидизация на умения, непосредствено приложими в практиката на отделите за управление и развитие на човешките ресурси в съответствие с най-високите международни стандарти за вътрешно-фирмено обучение и развитие на персонала.

Целта на програмата е да разгърне и разшири автономността, компетентността и практическия групово-динамичен и психосоциален опит на вътрешнофирмените треньори и консултанти, и така да стимулира успешната подготовка и провеждане на вътрешно-фирмени обучения в широк спектър от теми. Всеки от участниците в програмата получава възможност да участва в три уикенд (двудневни) модула на програмата “Тренинг на треньори” и след успешното им приключване да се включи в избрани от него специализирани двудневни семинари за адаптация и подготовка за реализация на стандартизирани програми за вътрешно-фирмено обучение от Тренинг-каталога на ДПБ  за 2014/2015 година.

Трите двудневни модула са тематично обединени:

  • Модул 1: „Групово-динамична лаборатория за вътрешно-фирмени треньори и консултанти – ефективно и автентично присъствие и влияние на треньора“ – 24 часа;
  • Модул 2: „Вътрешно-фирмени системи за тренинг и развитие – процесуална компетентност и организационна психодинамика във фирмената система за развитие на човешкия капитал и организационния капацитет“ – 24 часа;
  • Модул 3: „Практически компетенции за планиране, управление, реализация и оценка на ефективността на програми за вътрешно-фирмено обучение, индивидуален и екипен коучинг, кариерно развитие и наставничество“ – 12 часа.
В хода на програмата всеки от участниците получава индивидуално консултиране (5 часа) по индивидуален план съгласуван с него в процеса на участие в програмата.

Целева група на това обучение са треньори, консултанти, специалисти по коучинг, мениджъри и специалисти от отделите за управление и развитие на човешките ресурси, които вече работят в български бизнес организации и провеждат вътрешно-фирмени обучения и други програми за развитие със своите колеги. По изключение в групите на програмата могат да участват и други специалисти и студенти.

Цената за участие във встъпителните три „ТоТ“ (методически) модула и индивидуалните консултации (общо 65 учебни часа) е 780 лв (без ДДС).

Цената за участие във всеки допълнително избран специализиран двудневен семинар за адаптация и внедряване на стандартизирани програми за вътрешнофирмено обучение от Тренинг-каталога на програмата за 2014/2015 година е 350 лв (без ДДС).

Програмата “Тренинг на треньори” се реализира в малки групи от 6 до 12 участника в есенната сесия (октомври-ноември 2014 г.) и зимната сесия ( декември 2014 г. – февруари 2015 г.) . Първите групови срещи ще са: Есенна сесия: 10-12 октомври 2014 г. ; Зимна сесия: 5-7 декември 2014 г.

След приключване на програмата, участниците получават сертификати и диференцирана обратна връзка за представянето си, и се включват във виртуална лаборатория за онлайн консултации и интервизия (онлайн супервизия между равни).

Предвижда се програмата да се реализира в София, Пловдив, Бургас и Варна. Конкретните дати за следващите срещи ще бъдат съгласувани с участниците по време на началните уикенд-семинари. Записването за участие става само след предварително телефонно събеседване с водещия на програмата, д-р Пламен Димитров, с всеки от кандидатите.

Краен срок за кандидатстване за участие в есенната сесия:  30 септември 2014 г.; за зимната сесия: 30 октомври 2013 г.

За допълнителна информация и записване за събеседване, моля, изпратете мотивационно писмо-заявка в свободна форма и актуална автобиография на адрес:office@psychology-bg.org

Picture3

www.psychology-bg.org