http://TrainingLab.wordpress.com

Това е сайта на Тренинг лабораториите към Дружеството на психолозите в България!

След създаването си от д-р Пламен Димитров и д-р Надя Матеева през 2010 г. Тренинг лабораториите на ДПБ реализираха две важни фази от работата си.

Фаза I (2010-2011 г.) бе посветена на вникването чрез собствен опит и групова рефлексия в съвременните разбирания за психодинамиката на организационното консултиране, а фаза II (2011-2013 г.) – на преживелищното изследване на груповата динамика и практиките на процесуалното консултиране в образователна, бизнес и терапевтична среда.

На тази трета фаза от съществуването си тренинг лабораториите на Дружеството на психолозите в България ще осигурят на всички свои членове – професионалисти в груповата динамика и организационното развитие, – интерсубективно времепространство за съвместно действено и рефлексивно изучаване на процесите на промяна в групите.

Едногодишната програма на Фаза III (2013-2014 г.) ще стартира на 28 октомври 2013 г. и затова ви молим официално да потвърдите по е-поща намерението си за включване в лаборатория за разбиране на процесите на промяна в групите не по-късно от 15 октомври 2013 г.

Непременно придружете заявката си за регистрация като член на Лабораторията с текст в свободна форма, в който представяте себе си и обосновавате решението си да се включите  в работата на Лабораториите през Фаза III посветена на съвместно действено и рефлексивно изучаване на процесите на промяна в групите. Изпратените от вас текстове ще бъдат предоставени от инициаторите на Тренинг лабораториите на другите регистрирани членове в началната сесия на Фаза III, която ще се състои на 28 октомври 2013 г. от 18.00 до 21 часа.

Както и в предходните фази сформираните групи от членове на Тренинг лабораториите ще се срещат в София веднъж седмично за не по-малко от 3 часа и ще организират 5 до 10 уикенд уъркшопи по съгласуван от тях самите годишен график. След започването на Фаза III сайтът на Тренинг лабораториите (TrainingLab.wordpress.com) отново ще бъде затворен за външен достъп, за да се ползва като допълнително/помощно работно пространство само от регистрирани членове на лабораторията. Информация за начина на достъп ще ви бъде предоставена след сформирането на групите от регистрирани членове към Фаза III на Тренинг лабораториите.

Инициаторите на лабораториите, д-р Пламен Димитров и д-р Надя Матеева, не са техни ръководители, консултанти, треньори и служители, а само домакини на споделеното от всички членове на лабораторията интерактивно времепространство.

Участието в работата на лабораторията е безплатно! Членовете на лабораторията солидарно участват в поемането на направените разходи за осигуряване на ежеседмичните си сесии и набират средства за организираните от тях уикенд семинари. Мисленето за пари лишава работата на Лабораторията от нейната автентичност като споделено пространство за задълбочено учене, изследване и развитие! Ключов фактор за ефективността на Лабораториите на Дружеството на психолозите е вътрешната мотивация на членовете им да се ангажират с неподправено, задълбочено, действено и рефлексивно изучаване на процесите на промяна в групите.

Благодарим ви за вниманието и отделеното време! Моля, запознайте се внимателно със съдържанието на цялата страница и се свържете с нас, ако имате въпроси или искате да запазите своето място в лабораторията още преди 15 октомври 2013 г. Ако смятате, че това може да представлява интерес за ваш колега или познат, моля препратете му тази покана.

А дори и да не се срещнем в Тренинг лабораториите, прочетете и това, ако се интересувате от групова динамика и организационно развитие – Подарък за вас!

Очакваме ви!