СТАРТИРА ПРОЛЕТНАТА СЕСИЯ  НА ТРЕНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ

“АКТИВНИ МЕТОДИ В ГРУПИ ЗА ТРЕНИНГ И ПРОМЯНА“

 49ccf2a32547b550476025

Уважаеми колеги и приятели,

От 6 февруари  2014 година  започва работата си тренинг лаборатория “Активни методи в групи за тренинг и промяна”. Задачата на лабораторията е да работи  в продължение на половин  година  като  временна учебна    и   изследователска общност   за    подготовка   и   продължаващо професионално  развитие  на  изследователи, треньори, HR специалисти  и   консултанти  с   опит   и интереси в използването на активни и преживелищни методи (сюжетно-ролеви игри, симулации, групова работа по казуси, групово-динамични, психодраматични и социометрични процеси и техники) в групи за обучение и промяна в бизнес, образователен и социален контекст.

Лабораторията ще осъществява една вечерна групова сесия седмично с продължителност от 2 до 3 часа (с начало в 19.00 ч.) в малка група (до 9 участника).  Сесиите на сформираните групи за пролетната сесия на тренинг лабораторията ще се провеждат в работните дни от седмицата в офиса на Дружеството на психолозите (София, ул.Черковна 52, ап.2, партер) от екип под ръководството на д-р Пламен Димитров. Предвижда се и организирането на съвместно планирани уикенд-сесии за напреднали след първите 5 сесии на пролетната сесия на лабораторията.

Пълната такса за включване в групите на пролетната сесия на тренинг лабораторията ( 6 февруари – 30 май 2014 г.) е в размер на 240 лева и осигурява достъп до 10 групови сесии. Членовете на Дружеството на психолозите в България с внесен членски внос за 2014 г. и студентите по психология ползват 25% намаление от таксата за участие.

Желаещите да участват в пролетната сесия на тренинг лабораторията следва  да изпратят по е- поща   кратко   мотивационно писмо (до  1  стр.) и  кратка   професионална автобиография не по-късно от 3 февруари 2014 година. Приетите кандидати ще бъдат уведомени до 10 февруари 2014 г. Сесиите на лабораторията ще започнат в края на февруари 2014 г.

Адрес за допълнителна информация и кореспонденция:

тел. 0888429730; е-поща: office@psychology-bg.org

д-р Пламен Димитров