Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ)! Колеги, приятели и партньори! 

Днес, 5 май 2018 година, Дружеството на психолозите в България (ДПБ) навлиза в 50-та годишнина от своето учредяване на 5 май 1969 година. Честит празник на всички членове и приятели на най-старата и голяма организация на българските психолози! Здраве, творческа енергия и много професионални и лични успехи в Юбилейната 50-та година от създаването на Дружеството на психолозите в България! 

В този празничен ден представяме на вниманието ви годишната актуализация на Публичния регистър на психолозите в България за 2018-та година.

Моля, запознайте се със съдържанието му от официалната интернет-страница на Публичния регистър на психолозите в България на адрес: https://bpsmembers.wordpress.com/isco-bgrp/bgrp-2018/

Процедурата за актуализация и възстановяване на прекъснато членство в ДПБ е представена подробно в страницата на регистъра на адрес:

https://bpsmembers.wordpress.com/isco-bgrp/revalidation-of-membership-status/

След 5 май 2018 година ще се приемат само кандидатури от нови членове и заявления за възстановяване на членството в ДПБ, и няма да се правят нови редакции на Публичния регистър на психолозите в България. До 7 май 2018 година вписаните в Публичния регистър на психолозите в България – 2018 година ще получат по е-поща своя официален сертификат за редовно членство в ДПБ и вписване в Регистъра-2018. 

Приятни празнични дни, колеги!

д-р Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на ДПБ