BPS Selectedcropped-lovelife1.png

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

Търсим спешно доброволци – квалифицирани психолози и психотерапевти (членове на ДПБ и/или БАП) за професионално адаптиран превод от английски език на пакет от специализирани материали за психологическа помощ на бежанци. Материалите са ни предоставени от международните партньори на ДПБ. Повечето от тях са акредитирани от най-авторитетните професионални асоциации.

Не разполагаме с бюджет за подобен масивен пакет от текстове. Работим по адаптацията му на доброволни начала.

Нямаме и време да пишем писма до институции и проекто-предложения до спонсори и програми. Ако има желаещи да работят като доброволци или да спонсорират този проект по възможно най-бърз начин, моля да ни се обадят на 0888 42 9730 или да пишат на office@psychology-bg.org.  Моля, колегите с подобни контакти да ги информират за потребностите на проекта ни.

Проектът „I LOVE LIFE! – Добри практики, професионални стандарти и процедури за психологическа помощ за бежанци на територията на РБългария“, който ще се ръководи от секцията „Кризисни интервенции“ на Дружеството на психолозите в България ще публикува материалите в публичното пространство незабавно след адаптацията им и акредитацията им от Управителния съвет на ДПБ.

За да илюстрираме, какво точно представляват материалите, за които става дума публикуваме един от тях (около 5% от целия пакет), предоставен ни от колегите от Австралийската психологическа асоциация, която има най-богат опит в тази област през последните 15-20 години. Можете да разгледате тук.

Благодаря предварително на всички, които се присъединят към екипа ни!

д-р Пламен Димитров

председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България

0888 42 9730 office@psychology-bg.org

BPS Logo