Дружеството на психолозите в България (ДПБ) и

Младежката секция на ДПБ

ВИ КАНЯТ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В

КОНФЕРЕНЦИИ „RED-TALKS-2018″

red-senior

Инициативата е вече в ход!

По инициатива на председателя на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), д-р Пламен Димитров, и група утвърдени членове на професионалната общност на българските психолози, и с активното участие на Младежката секция на ДПБ, още през 2017 година започна подготовката за откриването на тримесечните конференции на ДПБ „RED-TALKS–2018″.

Първата RED-TALKS-2018 конференция ще е в София на 11 и 12 април 2018 година в рамките на Седмицата на психологията, 4-12 април 2018 г. и ще е посветена на Професионалния ден на психолога в България – 4 април и Световния ден на психологията за ООН – 12 април 2018 г. Все още търсим подходящото място в София и ще ви го съобщим веднага след като научим броя на регистрираните участници!

По аналогия със световноизвестната организация TED (www.ted.com) основната цел на програмата RED-TALKS-2018 е да се разпространяват по атрактивен начин оригинални идеи, конструктивни модели и проверени научни знания и подходи за това как психологията като наука и професионална практика допринася и може да допринася още повече за решаването на наболели проблеми и намирането на ефективни решения в живота на съвременното общество.

За целта ще провеждаме на всеки три-четири месеца двудневни конференции, в които утвърдени български психолози и талантливи студенти по психология ще говорят пред широка аудитория – кратко, но ангажиращо (в рамките на 30-40-минутни индивидуални или екипни презентации, последвани от 30- минутни открити дискусии), – по теми предложени от самите тях. Предвидени са възможности за 4-5 внимателно подготвени презентации дневно с открити последващи дискусии по тях в аудиторията както и среда за неформални срещи в Отвореното пространство на участниците между двата дни на всяка RED TALKS 2018 конференция.

По време на всяка RED-TALKS-2018 конференция водещи български издателства на психологическа литература ще отворят свои щандове, за да осигурят на участниците достъп до най-популярните и нови заглавия в близост до темите, обсъждани на конференцията.

RED идва от Research (Изследвания), Education (Образование) и Development (Развитие), както TED е съкращение от Technology, Entertainment and Design. Говорим за изследванията, образованието и развитието от позициите на психологията като наука и професионална практика с мощно обществено въздействие.

Презентации в RED TALKS 2018 могат да направят всички квалифицирани български психолози, студенти по психология и представители на други близки професии и специалности, които обичат психологията и имат готовност да предлагат оригинални и работещи решения на проблеми с помощта на съвременната психология като наука и професионална практика.

Всички RED TALKS събития ще бъдат записвани и видео-материалите от тях ще бъдат публикувани в YouTube и разпространявани чрез най-популярните социални мрежи в месеца между всеки две конференции. 

И така, инициативата е вече в ход, а 11-12 април са съвсем скоро!

Очакваме участието ви в първата RED TALKS 2018 конференция на 11 и 12 април 2018 година!

Ако желаете да подкрепите екипа на програмата като спонсор, координатор и доброволец, пишете ни веднага!

Координационният екип на първата RED TALKS 2018 Конференция, София, 11-12 април 2018 година г., предлага на вниманието ви с покана с предложени тематични блокове в програмата на първата конференция:

ДЕН ПЪРВИ:

  • 11 април 2018 година, 10.00 – 11.15Откриване на Първата RED TALKS 2018 конференция посветена на Седмицата на психологията – 4-12 април 2018 г. Тематичен блок 1 с фокус на встъпителната презентация и последващата открита дискусия: „Психологията и професионалната общност на психолозите в и за България“;
  • 11 април 2018 година, 11.30 – 12.45Тематичен блок 2 с фокус  на презентацията и последващата открита дискусия: „Българско списание по психология на 45! – Ретроспекции и перспективи“;
  • 11 април 2018 година, 14.00 – 15.15Тематичен блок 3 с фокус на презентацията и последващата открита дискусия: „Студент по психология в България: Какво научихме от Националния конкурс за студентска статия на тема: Защо и как искам да стана професионален психолог? – 2018 г.“;
  • 11 април 2018 година, 15.30 – 17.45 –  Тематичен блок 4 с фокус на презентацията и последващата открита дискусия: „Психологията и психолозите в образователната система“;
  • 11 април 2018 година, 18.00 – 19.30 – Неформална среща на участниците в конференцията: „Чаша вино и…още нещо!“

ДЕН ВТОРИ:

  • 12 април 2018 година, 09.30 – 10.45Тематичен блок 5 с фокус на презентацията и последващата открита дискусия: „12 април 2018 – Световен ден на психологията – Защо и как в ООН днес психолозите говорят за климатичните промени и еко-психологията?“;
  • 12 април 2018 година, 11.00 – 12.15 – Тематичен блок 6 с фокус на презентацията и последващата открита дискусия: „Психонкологията в България“;
  • 12 април 2018 година, 13.00 – 15.00Тематичен блок 7 с фокус на презентацията и последващата открита дискусия: „Психодрамата в действие!“;
  • 12 април 2018 година, 15.30 – 17.30 – Тематичен блок 8 с фокус на презентацията и последващата открита дискусия: „Гещалт-терапията в България – тук и сега… и утре.“;
  • 12 април 2018 година, 17.30 -18.30 – Заключителна дискусия на участниците в конференцията и планиране на бъдещите RED TALKS 2018 конференции.

Моля, споделете тази информация с вашите колеги, приятели и партньори, за които участието в RED TALKS 2018 може да представлява интерес и възможност.

Такса участие за предварително регистрираните по е-поща участници и в двата дни на конференцията: 30 лв. за работещи колеги, 10 лв. за студенти по психология и пенсионери. Студентите по психология, които са членове на Младежката секция на ДПБ и съдействат за организацията на конференцията участват безплатно.

Таксата участие осигурява наема на зала и техника, кафе-паузи, вода и куверт за неформалната среща на участниците, 11 април 2018, 18.00 – 19.30 ч. Всички психолози – участници в конференцията, имат право да разпространят свободно по време на конференция материали за дейността си като членове на професионалната психологическа общност.

Таксата за участие във всеки отделен тематичен блок без предварителна регистрация по е-поща е 10 лв.

Всички такси се заплащат на място преди началото на конференцията, 11 април 2018 г. 08.55 – 09.50!

За предварителна регистрация за участие – изпратете до 10 април 2018 г. 12.00 ч на имейл адрес office@psychology-bg.org своя Регистрационен формуляр – RED TALKS-2018, София, 11-12 април 2018 г.

Достъпът на журналисти и медии е възможен само с предварителна безплатна регистрация по е-поща!

 Фейсбук-страницата на RED TALKS 2018 е на адрес:

https://www.facebook.com/RED-TALKS-2018/

Побързайте, Първата RED TALKS конференция започва!

Фасилитатори на координационния екип: Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България, Краси Гешева, Национален координатор на Младежката секция на Дружеството на психолозите в България

BPS Logo

За контакти, регистрация, спонсорство и предложения за сътрудничество:

Дружество на психолозите в България (ЗА „RED-TALKS-2018”)

Тел. 02/8510 999 или 0888429730; е-поща: office@psychology-bg.org