BPSProject-Psychology&Me

Уважаеми колеги и приятели!

В годината преди VII-я Национален конгрес по психология, 31.10 – 2.11. 2014 г. Дружеството на психолозите в България Ви покани да вземете лично участие в проекта „ПСИХОЛОГИЯТА И…АЗ – Автентични автобиографични разкази на български психолози и психотерапевти“. Днес актуализираме тази покана и ви каним да разгледате някои от досегашните резултати от реализацията на проекта:

Как работи проекта?

Председателят на Дружеството на психолозите, д-р Пламен Димитров се среща за открит и задълбочен индивидуален разговор (без въпросник) с български психолози и психотерапевти, които искат да разкажат в рамките на 1 час за психологията и психотерапията като наука и професия в техния живот и… за своя живот като български психолози и психотерапевти.

Аудио-записите от срещите се публикуват в страницата на Дружеството на психолозите в България, а най-интересните пасажи от тях се представят в специална рубрика в броевете на Българско списание по психология през 2016 година.

Ако желаете да участвате, моля ви обадете се да уговорим време за среща и разговор.

Започваме на 1 октомври 2015 година.

Моля, разпространете тази покана до всички български психолози и психотерапевти, които познавате.

Ще е вълнуващо да го преживеем заедно!

д-р Пламен Димитров, тел. 0888 429 730  е-поща: office@psychology-bg.org