Тракийски университет – Стара Загора         

 Медицински факултет

                                                                           

Програма

 на Националната конференция

„Психология в медицината”

7 и 8 февруари 2014 г.

гр. Стара Загора

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

Проф. д-р Мая Гълъбова, д.м. – Декан на Медицински Факултет, ТрУ

Членове:

  1. проф.  Веселина Гаджева, дхн – Зам. Декан Международна дейност, МФ, ТрУ
  2. доц. Мирослава Петкова, д.пс. – Ръководител на Катедра „Медицинска Психология и чужди езици”, МФ, ТрУ
  3. ас. Биляна Петрова – МФ, ТрУ
  4. ас. Кремена Минева –  МФ, ТрУ

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ

  1. ст. преп.Илиана Ангелова – МФ, ТрУ
  2. ст. преп. Лидия Стоевска – МФ, ТрУ
  3. ст. преп. Йовка Кабакова – МФ, ТрУ
  4. ст. преп. Малина Митрева – МФ, ТрУ
  5. ас. Дамян Петров – МФ, ТрУ