Тема за открита дискусия:

„С какво психолозите можем да сме полезни на страната си в момента?“

Моля, включвайте в полето за коментари своите идеи и предложения и споделете поканата със своите контакти в социалните мрежи – Ето линка към поканата: http://psychological.wordpress.com/2014/07/01/opendiscussion-summer-2014/

Ето 4 идеи от мен за начало (Пламен Димитров):

(1) Предоставяне на достъпна психологическа помощ на индивиди, семейства, групи и общности в емоционална и екзистенциална криза;

(2) Използване на опита и методите на съвременната социална и организационна психология за ре-демократизацията на политическите партии, гражданския сектор, медиите и държавните институции;

(3) Програми за широкодостъпни тренинги за гражданско поведение и гражданска компетентност;

(4) Проекти за автентично организационно развитие и рехуманизация на корпоративния сектор – одит и консултации за промяна от фасадни към реални политики и практики на социална отговорност и изграждане на психологически здравословни работни места и отношения със работещите и с клиентите в бизнес организациите.

Очаквам идеите ви, колеги! Може да ги публикувате и във Фейсбук страницата ни за дискусии:

Facebook: http://www.facebook.com/drujestvo.bg

 

А иначе, едно много приятно лято!

д-р Пламен Димитров

Председател на УС на Дружеството на психолозите в България

Picture3www.psychology-bg.org