Здравейте!

Стартира обучение за консултанти:

Стартира кампанията за записване на участници в петия випуск на обучението на Дружеството на психолозите в Република България и NGB-Academy за консултанти по „Организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките ресурси”, което ще започне на 5 Октомври 2013 г.

Poster-ODCHRMTraining-2013-2014

Целева група:

Обучението е предназначено за практикуващи консултанти, млади специалисти, студенти – бакалаври и магистри, стартиращи консултанти със собствен бизнес. Подготовката, която дава програмата, гарантира също така най-високо равнище на представяне и като мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси.

 Тематичен план на обучението:

1.         Психолого-антропологични предпоставки на организацията. Групова динамика и управление на организационната промяна. Емоционална интелигентност.

2.         Теория и практика на организационното консултиране. Управление на консултантската дейност и маркетинг на консултантските услуги. Организационна диагностика.

3.         Полигон на мениджърските функции. Структурно и йерархично изграждане на организацията. Процесно ориентираните организации. Длъжностни характеристики. Нормативна регулация.

4.         Управленски решения, стратегическо планиране, кризисен мениджмънт.

5.         Оперативен мениджмънт: планиране, регулация и координация на процесите, контрол. Управление на времето.

6.         Културологичен подход към организацията. Диагностика и развитие на организационната култура. Сливания и поглъщания и културна интеграция.

7.         Корпоративно предприемачество – специфика, моделиране, управление. Бизнес-планиране. Личностен профил на предприемача.

8.         Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи: стратометрична концепция, роли в екипа, мениджърска решетка, лидерството – функция на всекиго, дисфункционално лидерство, междуличностна съвместимост.

9.         Диагностика, изграждане и управление на информационна и комуникативна система в организацията. Прозорец на Джохари. Съпътстващи беседи.

10.     Усъвършенстване на търговската система на организацията – водене на бизнес преговори, стратегически маркетинг, личността на търговеца, ефективни продажби, обслужване на клиенти.

11.     Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала: мотивационен профил, мотивационни лостове, система за възнаграждение и стимулиране, социален пакет, мотивационен климат, мотивационна стратегия, мотивационен план.

12.     Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация при разрешаването на конфликти. Стрес и справяне със стреса.

13.     Развитие на човешкия капитал – професионален подбор, центрове за оценка и развитие на кадрите, атестационни процедури, кариерно развитие.

14.     Дизайн и изпълнение на ефективни тренинг програми. Методи за обучение. Умения за коучинг, фасилитация и процесуално консултиране в екип.

В прoграмата на този випуск е включен нов допълнителен модул: „15. Оперативен мениджмънт: планиране, регулация и координация на процесите, контрол. Управление на времето”.

Времетраене:

Продължителността на обучението е 6 месеца в 14 съботно-неделни сесии (през седмица) в общ обем от 224 часа.

Водещи на консултантския екип:

Проф. дпсн Сава Джонев, NGB-Academy

Д-р Пламен Димитров,  OrgDyne International  Training & Consulting LLC, Председател на ДПБ

Краен срок за кандидатстване: 01. 10. 2013 г.

Начало на обучението: 05. 10. 2013 г.

Място на провеждане:

гр. София – 1700, Студентски град, Ул. Акад. Борис Стефанов № 2, Офис 8

 Цена на обучението: 1500 лв. За редовни членове на ДПБ  – 5% отстъпка.

 Записване, допълнителна информация и заплащане при координатора:  GSM: 0878 593 062

Подробности за Програмата, условията за участие и организацията на тренинг-семинарите, както и отзиви за обученията ще намеритена: www.ngbconsult.com и www.odservices.wordpress.com

Ще се радваме да Ви бъдем полезни!

Екипът на NGB-Consulting