П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ
В X X І МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ”

София, България –  11.12.2015 г.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Х X І научна конференция „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ”, организирана от катедра „Психология, педагогика и социология“ при Национална спортна академия „В. Левски”.

Конференцията ще се проведе на 11.12.2015 г.  в учебната база на НСА „В. Левски” – гр. София, Студентски град. До участие в  научната конференция се допускат доклади, които съответстват на тематиката:  психологически, педагогически, социологически и философски проблеми на  физическото възпитание и спорта, на кинезитерапията, спортната анимация,  адаптираната физическа активност, спортния мениджмънт, спортната журналистика.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ Всеки автор може да участва с  два доклада (самостоятелно или в съавторство) на български  или английски език.

Представянето на докладите е устно или на постер. 

Заявки за участие и резюме се приемат до 01 декември 2015.

Заявките за участие и докладите трябва да бъдат изпратени на:
Е-mail:  psy.nsa@abv.bg

София – 1700, Студентски град  НСА „В. Левски”  Катедра „Психология, педагогика и социология“, (за конференцията)  тел : 02 / 4014 374

Подробна информация, относно изискванията за докладите, можете да изтеглите оттук.

С пожелания за творчески и научни успехи!

Катедра „Психология, педагогика и социология“
НСА „Васил Левски“